Sökning: "intressentmodellen kunder"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden intressentmodellen kunder.

 1. 1. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Valentina Hasani; Johan Jarnvik; [2020]
  Nyckelord :Revenue recognition; RFR 2; IFRS 15; K3; limited company financial ratios; dividend; dividend opportunities; stakeholder model; Intäktsredovisning; RFR 2; IFRS 15; K3; aktiebolagens nyckeltal; utdelning; utdelningsmöjligheter; intressentmodellen;

  Sammanfattning : Intäktsredovisning har länge varit ett omdebatterat problemområde inom redovisning. Under 1990- och 2000-talet utspelades redovisningsskandaler inom intäktsredovisning vilket startade utvecklingen av en ny internationell intäktsstandard. LÄS MER

 2. 2. Vilka intressenter driver på miljöarbete hos åkerier? : En flerfallstudie om åkeriers intressenter och deras krav på miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Nilsson; Josefine Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Intressentmodellen; intressenter; åkeribranschen; åkerier; miljöarbete; miljöfrågor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbar utveckling innebär att människan inte ska äventyra framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. För att främja ekologisk hållbarhet bör företag se över hur de påverkar miljön. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesbyggnad genom hållbarhetsrapportering : en fallstudie av NCC:s hållbarhetsrapporter mellan 2013–2018

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rubab Chowdhury; Rasmus Nyqvist; Gustaf Linderoth; [2019]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesbyggnad; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapporter; legitimitet; identitet;

  Sammanfattning : Varumärket har på senare tid blivit en viktig tillgång i ett företag. Med ett starkt varumärke kan företag särskilja sig från närstående konkurrenter och erhålla ett mervärde för intressenter som kan vara gynnande ur ett företagsekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Identifiering och inkorporering av intressenter : företags intressentperspektiv i praktiken

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Ardita Berisha; Cecilia Magnusson; [2013]
  Nyckelord :identifiering; inkorporering; intressentmodellen; Identification; incorporation; the stakeholder model;

  Sammanfattning : Olika verksamheter har sedan tidigare präglats av ett ägarperspektiv där relationen till formella ägare och aktieägare betraktats som företagets viktigaste relation. I takt med globaliseringen och den effektiviserade informationsspridningen blir det dock allt viktigare att inte längre bortse från andra intressenter. LÄS MER

 5. 5. Basel III : En studie om hur banker och dess kunder påverkas avdet nya regelverket

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Persson; Emil Fredin; [2012]
  Nyckelord :capital adequacy ratio; customers; Basel-3; capital requirements; costs; kapitaltäckning; kunder; Basel-3; kapitalkrav; kostnader;

  Sammanfattning : I ett försök att förhindra framtida bankkriser och göra banker stabilare mot svängningar i ekonomin upprättade Baselkommittén 1993 ett regelverk som kom att benämnas Basel-1. Bankerna skulle bli stabilare genom att stärka kapitaltäckningsreglerna. Dessa regler lyckades inte uppnå sitt syfte och regelverket ansågs otillräckligt. LÄS MER