Sökning: "intressentteori"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet intressentteori.

 1. 1. Reglerad hållbarhetsrapportering - En kvantitativ studie om skillnader mellan branscher gällande omfattning av hållbarhetsrapportering i svenska medelstora aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Israels; Felicia Sandersnäs; [2020-09-03]
  Nyckelord :hållbarhetsrapportering; SFS 2016:947; 2014 95 EU; bransch; intressenter; legitimitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhet har över åren fått större utrymme bland samhälletsaktörer, vilket har ökat efterfrågan på hållbarhetsinformation från företag. År 2016 upprättadesdärför ett svenskt lagkrav gällande hållbarhetsrapportering, med grund i ett EU-direktiv från2014. LÄS MER

 2. 2. “Hållbara fonder” En intervjustudie med banker om deras integration av hållbarhet i fondförvaltningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Forslund; Daniel Nylund; [2020-01-31]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; hållbara fonder; legitimitetsteori; bankväsendet; aktieägarteori; intressentteori; SRI; ESG.;

  Sammanfattning : Den allt mer omdebatterade klimatfrågan har lett till att allmänhetens intresse för hållbarhethar ökat. Investerarnas önskan om hållbara alternativ ökar, vilket tvingar bankerna och derasfonder att förändras. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning : En kvalitativ studie om faktorer inom nyinstitutionell teori om isomorfism och intressentteori som påverkar hur IT-företagpresenterar sina hållbarhetsrapporter.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Roz Elias; Anna Huang; Isabelle Skoog; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effekterna av IFRS 16 på detaljhandelsföretag : En flerfallstudie på tre detaljhandelsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Vicky Panici; My Spegel; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; kapitalisering; detaljhandelsföretag; operationell leasing; finansiell leasing; positiv redovisningsteori; intressentteori; redovisningsval;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how IFRS 16 affect the financial reports and key ratio for Swedish retailers. The aim is to investigate how leasing as an financial solution has affected the retailers accounting choices. LÄS MER

 5. 5. Kvalitativa skillnader på hållbarhetsredovisning mellan svenska och grekiska företag med hänsyn till kulturperspektiv : En komparativ kvantitativ studie inom transport- och tillverkningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexandros Megalooikonomou; Dominika Soltani; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsrapportering; CSR; legitimitetsteori och intressentteori.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka hur den kulturella aspekten påverkar kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen. Problem: Hållbarhetsrapporteringen tar hänsyn till de sociala och miljömässiga åtgärder som en organisation tillämpar. LÄS MER