Sökning: "intrinsic motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade orden intrinsic motivation.

 1. 1. Gamification in Secondary Education - A User-Centered and Interdisciplinary Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Izabella Jedel; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present study concerns an innovative approach to education; applying game elements as a blended learning strategy in secondary education. An exploratory case study of a gamified mathematics course in a secondary school in Sweden was conducted. LÄS MER

 2. 2. "A Carrot on a Stick" : A Qualitative Study on The Impact Gamification Has on Student Motivation and Language Accessibility in the Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Eugen Hellström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates how student motivation is affected by gamification and whether gamification can make English as a subject more accessible for Swedish students learning English as a foreign language (EFL) or not. Data was gathered through interviews with five teachers and analyzed through a sociocultural perspective. LÄS MER

 3. 3. How leader autonomy support and competitive factors relate to employees’ motivation within retail.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ossian Nörthen; Charlotte Säfström; [2020]
  Nyckelord :intrinsic motivation; extrinsic motivation; leader autonomy support; competitions; competitive climate; retail employees ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study aimed to investigate what motivational effects Leader Autonomy Support (LAS), frequency of competitions and competitive climate have on employees within retail. A total of 350 stores were approached with an online survey, collecting answers from 64 retail employees (N=64). LÄS MER

 4. 4. Viljan att prestera : En kvalitativ studie om motivation i ett företag inom säkerhetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mikaela Hellgren; Rustam Kadir; [2020]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; The security industry; Workplace;

  Sammanfattning : The purpose with this study has been to examine what motivates employees working in the security industry. Further, the aim has been to examine managers view on motivation within the same industry and find out how they work to motivate their employees. LÄS MER

 5. 5. Motiverande läsinlärning : En studie av lärares arbetssätt för att motivera sina elever till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :extrinsic motivation; intrinsic motivation; literacy; motivation; Self-Determination Theory; Inre motivation; läsinlärning; läsinlärningsmetoder; motivation; medbestämmandeteorin; yttre motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 föredrar att använda för att öka motivationen hos eleverna samt att öka förståelsen för hur lärare arbetar med dessa metoder i de lägre årskurserna. De teoretiska utgångspunkterna har varit en lärandeteori, Pragmatismen, samt två motivationsteorier som är Teori om förväntningar och värden och Medbestämmandeteorin. LÄS MER