Sökning: "intrinsic motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 519 uppsatser innehållade orden intrinsic motivation.

 1. 1. Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare : En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Henric Mattsson; Louise Pedersen; [2021]
  Nyckelord :The Big Five; personality traits; normal narcissism; intrinsic motivation; extrinsic motivation; performance; turnover intention; realtor; The Big Five; personlighetsegenskaper; normal narcissism; inre motivation; yttre motivation; prestation; avsikten att lämna arbetsplatsen; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare – En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Henric Mattsson och Louise PedersenHandledare: Dr. Jonas KågströmDatum: 2021 – Juni  Syfte: Många fastighetsmäklare väljer att sluta inom yrket de första åren, vilket bidrar till en stor kostnad för företagen. LÄS MER

 2. 2. Gamification av pauser: En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Teodor Ragnemalm; [2021]
  Nyckelord :gamification; spelifiering; stillasittande; pauser; pausprogram; fysiska pauser; liopep; pausit;

  Sammanfattning : Sedentary behavior is causing plenty of health risks in today’s digital society. Studies have shownthat very little physical exercise is actually needed to counteract many of these health risks. Merelystanding up regularly and doing some mild exercise by your desk can be enough. LÄS MER

 3. 3. Perception of Leadership in Virtual Teams

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Renyu Kuang; Sanafatema Sumara; [2021]
  Nyckelord :Virtual Teams; Virtual Leadership; Leadership Styles; Motivation; Communication Technology; Culture.;

  Sammanfattning : Virtual working in organisations is becoming more popular with the regular developments oftechnology and swift globalization. In this virtual environment, the teams working dispersed arebetter work-life balance, feeling less stress while enjoying flexible working times. LÄS MER

 4. 4. Elevers inre motivation inom matematik : Kooperativt lärande jämfört med individuell undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Nilsson; Kiriaki Papadopoulos; [2021]
  Nyckelord :Individuell undervisning; inre motivation; kooperativt lärande; lågstadiet; matematik;

  Sammanfattning : Intrinsic motivation means that students have an interest and finds something joyful, whichaccording to the curriculum is something that schools should aim towards. The mostcommon practice in mathematics education is individual learning but cooperative learninghas become quite popular. LÄS MER

 5. 5. Augmented reality and gamification in higher education : Designing mobile interaction to enhance students’ intrinsic motivation and learning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Vilma Erlandsson; Elsa Ivarson; [2021]
  Nyckelord :augmented reality; gamification; higher education; course literature; concept-driven design research; förstärkt verklighet; spelifiering; högre utbildning; kurslitteratur; konceptdriven designforskning;

  Sammanfattning : The emergence of augmented reality (AR) and gamification in higher education has gained significant relevance by virtue of their demonstrated usefulness in learning spaces. Prior research has examined these technologies separately and shown promising results, but less is known about the impact of combining AR and gamification in higher education. LÄS MER