Sökning: "intrinsic motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 489 uppsatser innehållade orden intrinsic motivation.

 1. 1. Elevers inre motivation inom matematik : Kooperativt lärande jämfört med individuell undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ; Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Nilsson; Kiriaki Papadopoulos; [2021]
  Nyckelord :Individuell undervisning; inre motivation; kooperativt lärande; lågstadiet; matematik;

  Sammanfattning : Intrinsic motivation means that students have an interest and finds something joyful, whichaccording to the curriculum is something that schools should aim towards. The mostcommon practice in mathematics education is individual learning but cooperative learninghas become quite popular. LÄS MER

 2. 2. Gymnasiestudenters akademiska motivation : En studie om könsskillnaders och gymnasieinriktningars påverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Angelica Wickman Tiller; Christoffer Stige; [2021]
  Nyckelord :Academic motivation; biological sex; high school program; high school; interest; HS28 - AMS; Akademisk motivation; biologiskt kön; gymnasieinriktning; gymnasieskola; intresse; HS28 - AMS;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte var att undersöka om biologiskt kön och gymnasieinriktninghade en påverkan på studenters akademiska motivation. Kunskap om vad som påverkarstudenters motivation kan hjälpa gymnasieskolan att utveckla anpassade metoder ochläroplaner för att bemöta studenternas behov. LÄS MER

 3. 3. Research on motivation and motivational strategies in EFL teaching : A systematic literature review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johanna Carlén; [2021]
  Nyckelord :Motivation; motivational strategies; Intrinsic; extrinsic; instrumental and integrative.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to conduct a systematic review of the research literature that has been done previously on the subject of motivation and motivational strategies in the EFL classroom. Furthermore, the gathered material will be compared and analyzed. LÄS MER

 4. 4. Designförslag till digitala lärplattformar i syfte att att bidra till en känsla av autonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Povel Gulin; Erik Nguyen; [2021]
  Nyckelord :E-learning; learning platform; MOOC; intrinsic motivation; autonomy; SDT; E-lärande; lärplattform; MOOC; inre motivation; autonomi; SDT;

  Sammanfattning : Det är allt vanligare att personer använder sig av digitala lärplattformar för att lära sig nyafärdigheter. Lärplattformar gör det möjligt för personer att lära sig i sin egen takt och utan attbehöva infinna sig på en specifik plats vid specifika tillfällen, så länge denne har tillgång till endator och internetuppkoppling. LÄS MER

 5. 5. En studie av tjänstepersoners autonomi och inre motivation ur ett self-determination theory perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ivan Klingberg; Petra Öhman Jörgensen; [2021]
  Nyckelord :self-determination theory; autonomy; intrinsic motivation; autonomy support; job satisfaction; self-perceived health; inre motivation; autonomistöd; arbetstillfredsställelse; självskattad hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Self-determination theory posits that autonomy, the experience of acting from choice rather than from external pressure, is essential for psychological well-being and development. Additionally, autonomy is thought to have a crucial role in facilitating intrinsic motivation in the workplace. LÄS MER