Sökning: "introduktion; sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden introduktion; sjuksköterskor.

 1. 1. Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida Öberg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :Samarbete; Sjuksköterska; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Allt fler människor blir äldre och behovet av palliativ vård ökar. Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienter och närstående. Sjuksköterskan har tillsammans med andra professioner i team ett ansvar att arbeta målinriktat för att främja patienters och närståendes vård. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelse av etisk stress inom palliativ vård. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Erika Stenlund; Ann Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Palliativ vård; etisk stress; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Cirka 90 000 personer avlider varje år i Sverige och av dessa har 80 % haft behov av palliativ vård. Situationer och beslut som sjuksköterskor ställs inför inom palliativ vård kan vara svåra att hantera, trots att döden är en naturlig del av livet. LÄS MER

 3. 3. Barn som far illa - sjuksköterskors bedömning i samband med att orosanmäla

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hannah Bergom Larsson; Jennifer Hedström Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Barn som far illa; sjuksköterskans bedömning; orosanmäla.;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnkonventionen slår fast att barn i alla länder ska skyddas mot alla typer av våld. Trots detta inkommer det orosanmälningar om att barn misstänks fara illa i hemmet. I Sverige står hälso- och sjukvårdspersonal för en del av anmälningarna som inkommer till Socialtjänsten årligen. LÄS MER

 4. 4. Det som ej kom på tal, finns tillgängligt i patientjournal : Ambulanssjuksköterskans inställning till användandet av patientjournal

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Pontus Svensson; Peter Svensson; [2020]
  Nyckelord :Ambulance nurse; medical records; quantitative survey.; Ambulanssjuksköterska; patientjournal; kvantitativ studie.;

  Sammanfattning : Introduktion: Ambulanssjukvården är under utveckling. I flera ambulansverksamheter har ambulanspersonal fått möjligheten att använda sig av patientens journal för att läsa om tidigare sjukdomshistoria i samband med bedömningar. LÄS MER

 5. 5. Patientsäkerhet i relation till sjuksköterskans höga arbetsbelastning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Bianca Macall; Sara Löfving; [2019]
  Nyckelord :patientsäkerhet; arbetsbelastning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Patientsäkerheten är en viktig del i omvårdnaden och ska skydda patienterna från vårdskador, ändå sker cirka 100 000 vårdskador i Sverige per år. Sjuksköterskors arbetsbelastning kräver balans mellan krav och resurser. När kraven överskrider resurserna under en lång period leder det till en hög arbetsbelastning. LÄS MER