Sökning: "introduktion; sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden introduktion; sjuksköterskor.

 1. 1. Stödet som behövs En intervjustudie med nyutexaminerade sjuksköterskor om vad som krävs för att de ska känna sig trygga inom ordinärt boende

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Andgren Ullberg; Kayoumars Moradibanyarani; [2021-03-30]
  Nyckelord :Hemsjukvård; Kvalitativ intervju; Nyutexaminerade sjuksköterskor; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvården utgör den största delen av Sveriges hälso-och sjukvård. Att arbeta inom hemsjukvården i ordinärt boende kommer med många utmaningar då sjuksköterskan måste anpassa sig till de olika förutsättningar som kommer med att vara i en annan persons hem. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse och uppfattning av stressorer på akutmottagningen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gabriel Fransson; Dennis Oberg; [2021]
  Nyckelord :akutmottagning; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; upplevelse; uppfattning;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Akutmottagningar är avsedda för människor med akut sjukdom eller skada. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret och förväntas med hjälp av triage göra snabba bedömningar och ge adekvat vård på ett effektivt sätt. LÄS MER

 3. 3. Att vara närstående till någon som får palliativ sedering : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Ellen Pond; Emma Grönberg; [2021]
  Nyckelord :palliative sedation; relatives; experiences; palliativ sedering; närstående; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Patienter i livets slutskede som upplever outhärdliga symtom kan få palliativ sedering. Sjuksköterskor har en viktig roll när palliativ sedering tillämpas. De har ansvar för att stötta och företräda både patient och närstående. Det finns en brist på forskning om närståendes upplevelser av palliativ sedering. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans attityd till eutanasi och läkarassisterat självmord : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andrea Saunes; Malin Stenmark; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Vissa sjukdomstillstånd är obotliga och kan leda till lidande. Sjuksköterskan har främsta patientkontakten även med de patienter som begär någon form av dödshjälp. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda substansmissbrukare inom den somatiska vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Nilsson; Maja Hildingsson; [2021]
  Nyckelord :Substansmissbruk; substansberoende; alkohol; droger; sjuksköterskans erfarenheter; sjuksköterskans kunskap; sjuksköterskans upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Substansmissbruk och -beroende är vanligt förekommande på ett internationellt plan och är ett växande problem världen över. Denna patientgrupp kräver ofta avancerad vård då användande av droger kan medföra stora konsekvenser och skador såväl fysiskt som psykiskt. LÄS MER