Sökning: "introduktion nyanställda kvalitet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden introduktion nyanställda kvalitet.

 1. 1. Den goda eller ojämlika introduktionen? : En studie om fyra förskolechefers syn på nyexaminerade förskollärares introduktionsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emilia Johansson; Frida Larsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förskolechef; introduktionsperiod; kvalitet; nyanställd; nyexaminerad; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att synliggöra förskolechefers beskrivningar av nyexaminerade nyanställda förskollärares introduktionsperiod. Detta ville vi göra i relation till förskolans kvalitet som vi anser kan kopplas samman med introduktionsperioden som alla nyanställda förskollärare generellt har rätt till. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsstyrning i ett medelstort byggföretag : En studie av arbetsprocesser och deras samband

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Ulander; Joakim Persson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggandet i Sverige är idag bundet till vissa bestämda lagar, förordningar och samhällskrav gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.För att säkerställa att man som byggföretag följer kraven finns idag framarbetade ledningssystem.Produktcertifieringsverktyget BF9k är ett speciellt anpassat kvalitetssystem för byggbranschen. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av introduktionsprogrammet på V&S Absolut Spirits

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Jenny Engström; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Begreppet ”livslångt lärande” är centralt inom området för arbetslivsfrågor. Man förväntar sig idag att människor ska lära om, lära nytt och utvecklas på många olika plan i livet. Detta avspeglas i organisationer där man som nyanställd har mycket att lära. LÄS MER

 4. 4. Villkor för lärande av postsortering : Brevbärares upplevelser av att lära sig sorteringsarbetet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anna Roos; [2005]
  Nyckelord :Posten; postsortering; lärande i arbetslivet; MTO; kamning; brevbärare; post; villkor för lärande; lärande; mästarlära;

  Sammanfattning : När Posten införde en ny arbetsmetod för finsortering av post (kamning) visade det sig att på vissa kontor uppstod svårigheter för brevbärarna att hinna med arbetet och då främst sorteringsarbetet, hädanefter kallat kamningsarbetet. Detta innebar inte bara svårigheter för brevbärarna utan också för Posten i form av produktionsförluster. LÄS MER