Sökning: "intrycksstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet intrycksstyrning.

 1. 1. Det aktivitetsbaserade kontoret som scen -En kvalitativ fallstudie om det aktivitetsbaserade kontorets inverkan på sociala interaktioner på en myndighet i mellansverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Bilal Hanafi; Sabiha Hasanbegovic; [2020]
  Nyckelord :Activity-based office landscape; Activity Based Working; ABW; coherence; efficiency;

  Sammanfattning : As work life is evolving due to globalization and digitalization so are office spaces, new circumstances acquire new more flexible ways of working. There has been an increase in offices changing from the traditional cellular office to open and activity-based landscapes. LÄS MER

 2. 2. Rekryteringsprocess : En kvalitativ studie om jämförelse i upplevelser från jobbsökandes perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Westman; Sofia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Upplevelser; Rekryteringsprocess; Dramaturgiska perspektiv;

  Sammanfattning : Upplevelser som de jobbsökande får under rekryteringsprocesser är något som är intressant attförstå, för i slutändan är det alltid två som väljer, personen som söker jobbet och företaget.Det finns tidigare forskning om ämnet, men inte enbart från de jobbsökandes synvinkel ellerupplevelser. LÄS MER

 3. 3. Polisens yrkesidentitet och yrkesroll : Hur poliser i yttre tjänst skapar och formar sin yrkesidentitet samt hur de agerar i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lina Hillgren; Josefine Appel; [2020]
  Nyckelord :social identitet; yrkesidentitet; yrkesroll; aspirantinstruktör; social position; teamframträdande; dramaturgisk lojalitet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa undersökning är att belysa hur yrkesidentitet skapas och formas hos poliser i yttre tjänst samt hur de agerar i sin yrkesroll. Vi har genomfört åtta individuella intervjuer med poliser som arbetar i yttre tjänst i Stockholms län. LÄS MER

 4. 4. #älskarmittjobb: En kvalitativ diskursanalys av ambassadörskap på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maria Eklund; Annika Jönsson; [2020]
  Nyckelord :ambassadorship; discourse analysis; self-presentation; forms of capital; LinkedIn; social media; the knowledge society; sustainable lifestyle; ambassadörskap; diskursanalys; intrycksstyrning; Bourdieu kapitalteori; sociala medier; kunskapssamhället; hållbar livsstil; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det finns idag en ökad förståelse för medarbetarnas kommunikativa roll i organisationer, vilket kan förstås genom begreppet ambassadörskap. Samtidigt som organisationen vill uppmuntra sina anställda att agera som ambassadörer på sociala medier, vill man också kontrollera medarbetarnas röst för att säkra ett enhetligt budskap. LÄS MER

 5. 5. Anställningsbarhet i utsatta områden : Hur unga vuxna navigerar i en komplex tillvaro

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jasper Darin; Fabian Sandberg Nygren; [2020]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; arbetsmarknad; arbetsliv; diskriminering; bostadsområde; media; unga vuxna; utsatta områden; intrycksstyrning; kapital; livsvärld;

  Sammanfattning : Att ha ett arbete ses av många som en viktig del i att kunna vara delaktig i ett samhälle. Det råder trots detta stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan olika grupperingar och områden i Sverige. LÄS MER