Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Monitorering av nociception – Är höger eller vänster sida att föredra?

  Magister-uppsats,

  Författare :Alexander Holmér; Roshni Patel; [2020-06-26]
  Nyckelord :PMD-200; NoL-index; nociception; generell anestesi; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Background: Today elderly and patients with complex diseases undergo anesthesia which used to be impossible. These patients often require pharmaceuticals which complicate the assessment of intraoperative nociception. LÄS MER

 2. 2. Den erfarna anestesisjuksköterskans strategier för säker extubation

  Magister-uppsats,

  Författare :Christina Forslund; Annika Thor Andersson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; Extubation; Riktlinjer; Riskbedömning; Strategier;

  Sammanfattning : Background: General anesthesia is associated with several risks which can lead to seriouscomplications. The risks are associated with intubation, induction and extubation. One of theresponsibilities of the registered nurse anesthetist is to assess the patient's airway and performa safe extubation. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter och upplevelser av att få enteral nutrition via nasogastrisk sond : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Tranberg; Caroline Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Enteral nutrition; experience; nasogastric tube; patient; Enteral nutrition; erfarenhet; nasogastrisk sond; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enteral nutrition via nasogastrisk sond är en vanlig behandlingsform för kortsiktig nutritionsbehandling då den anses ha förhållandevis lätt inläggning och avlägsnande. Sondinläggning och behandling kan innebära risker som kan leda till aspiration och allvarliga infektioner. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation mellan anestesisjuksköterska och anestesiolog vid induktion och intubation : En kvantitativ och kvalitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Paulina Jähde; Ann-Sofie Jenkin; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; closed-loop communication; anestesi; icke-tekniska färdigheter; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Communication is one of the nurse anaesthetist’s non-technical skills. In anaesthesia, potent drugs are administered during induction and intubation, therefore it is necessary that the exchange of information during these procedures are correctly perceived by the recipient. LÄS MER

 5. 5. Påverkar prehospitala luftvägshjälpmedel överlevnaden hos patienter som drabbats av hjärtstopp? : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jonatan Henriksson; Jens Tedmar; [2020]
  Nyckelord :Out of hospital cardiac arrest OHCA; Ambulance nurse; Prehospital; Airway management; Endotracheal intubation; Laryngeal mask; Bag valve mask; Nursing; Hjärtstopp utanför sjukhus; Ambulanssjuksköterska; Prehospital; Luftvägshantering; Endotracheal intubering; Larynxmask; Mask och blåsa; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid ett prehospitalt hjärtstopp krävs utöver hjärt- och lungräddning med bröstkompressioner och defibrillering med hjärtstartare, även avancerad luftvägshantering för att skapa en fri luftväg vilket ambulanssjuksköterskan ansvarar för. Det finns en mängd olika luftvägshjälpmedel som ambulanssjuksköterskan kan använda sig av. LÄS MER