Sökning: "invandrarbakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet invandrarbakgrund.

 1. 1. SPRÅKLIGA OCH KULTURELLA BARRIÄRER INOM VÅRDEN - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amina Nettah; Iman Mohammed; [2020-06-17]
  Nyckelord :Språkbarriärer; kommunikation; sjuksköterskans perspektiv; sjuksköterskans erfarenheter och vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrationen har gjort att vården omfattas av patienter med differerandespråkkunskaper. Sjuksköterskan ska enligt lagen erbjuda lika vård trots omständigheterna. LÄS MER

 2. 2. En plats på arbetsmarknaden : en kvalitativ studie av arbetslöshet och arbetsmarknadsetablering hos medelålders invandrare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hamid Noore; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; arbetsförmedling; invandrarbakgrund; medelålders invandrare; etablering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på hur situationen för arbetslösa medelålders invandrare upplevs, vilka bakomliggande orsaker som finns till den och hur målgruppen upplever politikens insatser för en förbättrad integration. Studien har genomförts via kvalitativa intervjuer med åtta arbetslösa medelålders invandrare samt två arbetsförmedlare. LÄS MER

 3. 3. ”Om livskvaliteten är sämre här är det logiskt att den psykiska hälsan är sämre” : -En kvalitativ studie om hur unga vuxna män med invandrarbakgrund resonerar kring psykisk ohälsa och sociala insatser i marginaliserade områden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hermella Amlakie; Shewit Tesfaldet; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. REPRESENTATIV BYRÅKRATI : En kvalitativ studie om tjänstepersoners upplevelser av representation vid yrkesutövning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Treska Hussain; [2020]
  Nyckelord :Representation; bureaucracy; bureaucrats; public official; public administration; Representation; byråkrati; närbyråkrater; tjänstepersoner; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Utifrån lagen ska en tjänsteperson vara saklig och opartisk i sin bedömning och utredning av ärenden. Samtidigt som det är viktigt med mångfald och representation i offentlig förvaltning för demokratin enligt forskare. Detta för att klienter ska känna en samhörighet med tjänstepersonerna. LÄS MER

 5. 5. Invandrares upplevelse av bemötande av vårdpersonal inom vården i Sverige : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ebba Jernberg; Sara Khosravi; [2020]
  Nyckelord :Immigrant; treatment; healthcare; experience; healthcare personnel; Invandrare; bemötande; vård; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 1900-talet och fram till idag har en stor mängd människor invandrat till Sverige vilket har lett till ett mångkulturellt samhälle där personer med olika kulturer söker vård. För att kunna ge kulturkompetent och god vård behöver vårdpersonal en bra förståelse för hur patienter med invandrarbakgrund vill bli bemötta. LÄS MER