Sökning: "invandrarbakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet invandrarbakgrund.

 1. 1. SPRÅKLIGA OCH KULTURELLA BARRIÄRER INOM VÅRDEN - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amina Nettah; Iman Mohammed; [2020-06-17]
  Nyckelord :Språkbarriärer; kommunikation; sjuksköterskans perspektiv; sjuksköterskans erfarenheter och vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrationen har gjort att vården omfattas av patienter med differerandespråkkunskaper. Sjuksköterskan ska enligt lagen erbjuda lika vård trots omständigheterna. LÄS MER

 2. 2. Invandrares upplevelse av bemötande av vårdpersonal inom vården i Sverige : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ebba Jernberg; Sara Khosravi; [2020]
  Nyckelord :Immigrant; treatment; healthcare; experience; healthcare personnel; Invandrare; bemötande; vård; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 1900-talet och fram till idag har en stor mängd människor invandrat till Sverige vilket har lett till ett mångkulturellt samhälle där personer med olika kulturer söker vård. För att kunna ge kulturkompetent och god vård behöver vårdpersonal en bra förståelse för hur patienter med invandrarbakgrund vill bli bemötta. LÄS MER

 3. 3. En studie med fokus på språkets betydelse i vården för utlandsfödda patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nasrin Adam; Nadera Ghouse Dost; [2020]
  Nyckelord :patientperspektiv; utlandsfödda patienter; språk och kommunikation; sjuksköterska; delaktighet; trygghet; patientsäkerhet; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Senaste åren har invandringen ökat i Sverige, vilket har ökat mängden av patienter med invandrarbakgrund med kommunikationssvårigheter inom vården. Kommunikationssvårigheter uppstår ofta när vårdaren och patienten inte talar samma språk. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell kompetens i historieundervisning – En inkörsport till elevernas egen historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fredrik Ljungqvist; Johannes Evefalk; [2020]
  Nyckelord :Historiedidaktik; Historiekultur; Historiemedvetenhet; Historieundervisning; Motivation; Mångkultur; Interkultur; Interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt lärares interkulturella kompetenser har betydelse för den bedrivna historieundervisningen utifrån ett motivationsperspektiv. Nyfikenhet kring hur lärare använder sig av sin interkulturella kompetens för att väcka elevernas motivation för historieämnet drev fram idén för studien. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av Mälarsjukhusets kallelser för kvinnoenheten : Med hjälp av patientkommunikation, text, bild, läsningsteorier, symboler och teorier om semiotik.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonna Pestrea; [2020]
  Nyckelord :kallelse; vård; analfabet; vårdupplevelse; sjukhus; kommunikation; språkbarriärer; symboler; symbol; ikon; text; bild; lästeori; semiotik; patientkommunikation;

  Sammanfattning : På Mälarsjukhusets kvinnoklinik vårdas patienter med olika bakgrund och modersmål. I mötet mellan vårdgivare och patienter med invandrarbakgrund är ofta en tolk nödvändig för att kunna kommunicera sinsemellan. LÄS MER