Sökning: "invandrare brott"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden invandrare brott.

 1. 1. Vandalism and social capital : A case study of Hovsjö, Södertälje

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Aman Kapoor; Nishka Rani Jayagopal; [2020]
  Nyckelord :vandalism; social capital; trust; integration;

  Sammanfattning : Vandalism is a form of a crime and threatens the safety and unity of a neighborhood. To inspect the issues of vandalism, a case study of Hovsjö in Södertälje is chosen. The area has most immigrants mainly from the Middle Eastern descent. LÄS MER

 2. 2. Narkotikastrafflagen och rättssäkerheten : Påverkar etnicitet påföljdsbedömningen?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Selma Hadzovic; Rebin Taleb Aziz; [2016]
  Nyckelord :Juridik; Rättsvetenskap; Rättssäkerhet; Narkotika; Brott; Straffrätt; Etnicitet; Diskriminering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas om domstolen i narkotikabrott tar hänsyn till en av våra viktigaste rättsprinciper, objektivitetsprincipen. Principen är viktig i ett rättssamhälle som Sverige där ingen ska diskrimineras utifrån etnicitet, kön, sexuell läggning, religion och andra sociala faktorer. LÄS MER

 3. 3. Bortom vita medelålders män – Kvinnor och minoriteter i TV-nyheterna : En innehållsstudie av intervjupersoner i Rapport och TV4Nyheterna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Susanna Persson Öste; [2015]
  Nyckelord :kvinnor; minoriteter; invandrare; invandrarbakgrund; utländsk bakgrund; TV; nyheter; journalistik; Rapport; SVT; TV4 Nyheterna; kvantitativ innehållsanalys; TV-nyheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Författare:Susanna Persson ÖsteTitel:Bortom vita medelålders män: Kvinnor och minoriteter i TV-nyheterna. En innehållsstudie av intervjupersoner i Rapport och TV4NyheternaNivå:Kandidatuppsats i JournalistikvetenskapLärosäte: Stockholms universitetSpråk: SvenskaAntal sidor: 43 Kvinnor och minoriteter har historiskt varit underrepresenterade i TV-kanalernas nyhetsrapportering. LÄS MER

 4. 4. Konstruktionen av invandrare : En diskursanalys av diskussionsforumet Passagen.se underkategorin svenska samhället.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Konradsson; Gustaf Liljenström; [2013]
  Nyckelord :Immigrants; discourseanalyse; we and them; webforums; Invandrare; diskursanalys; vi och de; internetforum;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med diskursanalys undersöka hur det dalgliga talet om invandrare ser ut på diskussionsforumet Passagen.se underkategorin svenska samhället. Dessutom vill vi ta reda på hur invandrare konstrueras som problem och hur det är legitimt att tala om invandrare på forumet. LÄS MER

 5. 5. "Vidraga kräk... Utvisa DEM på livstid" : En kvalitativ analys av hur invandrar- och invandringsrelaterade frågor representeras på bloggen Exponerat

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Josefine Gröndahl; Lisa Good; [2012]
  Nyckelord :xenofobi; rasism; blogg; ”de Andra”; kritisk diskursanalys; representation; remediering; stereotyper;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har den xenofobiska publikopinionen växt, i såväl styrka som mängd. Främlingsfientliga och rasistiska stereotyper används ideligen i diverse mediekanaler och i och med yttrandefrihetens förflyttning till bland annat digitala plattformer möjliggörs ett allt grövre språk (Ekman 2011:2). LÄS MER