Sökning: "invandrare utanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden invandrare utanförskap.

 1. 1. Ett ofrånkomligt mellanförskap - En kvalitativ studie om transnationell identitet hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Matilda Pettersson Bustamante; [2022]
  Nyckelord :Transnationell identitet; andra generationens invandrare; ackulturation; diskriminering; symbolisk interaktionism; dubbelmedvetenhet; etnisk identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I en globaliserad värld har identitet och tillhörighet kommit att bli något som människor allt mer reflekterar över. Andra generationens invandrare är en grupp individer som ofta uppmärksammas inneha en gränsöverskridande etnisk tillhörighet, vilket leder till en transnationell identitet. LÄS MER

 2. 2. Boendesegregation innebär exkludering! : En kvalitativ studie om boendesegregation i Stockholmsförorter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Heba Alzien; Nooralsabah Alzien; [2022]
  Nyckelord :Boendesegregation; Utanförskap; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där författarna utgått från en fenomenologisk metodansats. Syftet med denna studie är att skapa större förståelse för hur unga vuxna med turkisk eller iransk bakgrund uppfattar boendesegregationen i Stockholmsförorter. LÄS MER

 3. 3. Främling i mitt egna land : En kvalitativ studie om identitetsskapandet hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hedil Kazem; Cucovic Maida; [2021]
  Nyckelord :Attributiontheory; Belonging; Cultural identity; Ethnic identity; Globalization; Second generation immigrants; Andra generationens invandrare; Attributionsteorin; Etnisk identitet; Globalisering; Kulturell identitet; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Socialt arbete inkluderar ofta individer som på något sätt lever utanför det normativa samhället. Fall som berör perosner med utländsk bakgrund kan ofta missförstås eftersom den Eurocentriska ideologin inte alltid är rådande för alla. LÄS MER

 4. 4. Undervärderade och uteslutna? - En kvalitativ undersökning om respektabilitet och klass i relation till utanförskap bland ungdomar med invandrarbakgrund i utsatta områden i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Pellicano; [2021]
  Nyckelord :respektabilitet; utsatta områden; utanförskap; invandrarbakgrund; ojämlikhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa undersökning fokuserar på att undersöka ungdomars egen självuppfattning utifrån hur de själva anser sig blir sedda och behandlade i samhället just för att de är invandrare och boendes i utsatta områden. Teorin grundas på Beverly Skeggs teori om respektabilitet och klass. LÄS MER

 5. 5. “Hon pratar som en svensk, en assimilerad invandrare” : En kvalitativ studie om kvinnors identitet i förorter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emma Noura; Zeyneb Bekir; [2020]
  Nyckelord :Exclusion; us-and-them; stigma; suburbs; identities; women; Utanförskap; exkludering; vi-och-dem; stigmatisering; förhållningssätt till stigmatisering; förort;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors identitet i förorter Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur kvinnor i förorten utformar identiteter i spänningsfältet mellan olika identitetserbjudanden och hur kvinnor förhåller sig till dessa identitetserbjudanden. Metod: En kvalitativ studie har genomförts utifrån fokusgruppsintervjuer där vi har lyssnat på respondenternas personliga upplevelser. LÄS MER