Sökning: "invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 991 uppsatser innehållade ordet invandrare.

 1. 1. Gestaltning av invandrare i svenska dagstidningar inför riksdagsvalen                               – : Rapportering en vecka innan valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shamal Ghalandari; [2020]
  Nyckelord :Gestaltning; framing theory; invandring och media;

  Sammanfattning : Distrust of the media's reporting on immigration is a topic that has emerged in recent times, and the topic gets even hotter as Sweden has recently experienced an increase in immigration in recent times (and perhaps most specifically in the fall of 2015). On the one hand, some argue that the media gives an exaggerated positive image of immigration while on the other hand the media claims an exaggerated negative image of immigration, this study intends to provide empirical evidence because I believe it is lacking. LÄS MER

 2. 2. Folkbibliotek som språklig integrationsresurs : En studie av ett stadsbiblioteks potentiella bidrag till vuxna nyanländas integration och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karlsson Sofia; [2020]
  Nyckelord :Linguistic landscaping; Språkligt landskap; Integration; andraspråksinlärning; SFI; Bibliotek;

  Sammanfattning : Genom analys av det språkliga landskapet på ett bibliotek i kombination med intervjuer med tre bibliotekarier har ett biblioteks potential för språkinlärning, integration samt samarbete med SFI undersökts. Resultatet visar att det språkliga landskapet domineras av det svenska språket och de gånger andra språk än svenska eller nationella minoritetsspråk används handlar användningen om information om språkutvecklande aktiviteter för invandrare. LÄS MER

 3. 3. Vem är jag? : En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av sin etniska identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Moshira Hassan; Bahar Omar; [2020]
  Nyckelord :Creating ethnic identity; Ethnic identity; Immigrant backgrounds; Young women; Etniska identitet; Identitetsskapande; Utländsk bakgrund; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie att få en förståelse om unga kvinnor med utländsk bakgrunds upplevelser av sin etniska identitet. Ett delsyfte är dessutom att undersöka om bostadsområdet har en inverkan på deras upplevelse av sin identitet. Sex kvalitativa intervjuer genomfördes. LÄS MER

 4. 4. Kanada och Sverige En jämförelse av integrationssystemen i länderna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Max Alkestrand; Oliver Bota; [2020]
  Nyckelord :Invandring; integration; Sverige; Kanada; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför Sverige och Kanadas integrationssystem och de förutsättningar som finns i länderna. Frågeställningen fokuserar på vilka faktorer som kan tänkas påverka utfallet av integrationssystemen, till exempel hur språkundervisning hanteras, hur det ser ut på arbetsmarknaden och vilka krav som ställs på invandrare. LÄS MER

 5. 5. Folkbibliotek och integration : Hur personliga relationer mellan användare och bibliotekspersonal bidrar till integration

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rutilene Emilsson; Ellinor Renfors; [2020]
  Nyckelord :Public librarian; integration; public library; immigrant; relationships; Folkbibliotekarie; integration; folkbibliotek; invandrare; relationer;

  Sammanfattning : There are more and more expectations of research that it will be able to "solve" society's problems. Library and Information Science (LIS) is also expected to contribute. One of the current topics that has been important in LIS research in recent years is integration. LÄS MER