Sökning: "invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 1190 uppsatser innehållade ordet invandrare.

 1. 1. De abrahamitiska religionerna : En intersektionell analys av hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i läroböcker i religionskunskap för åk 4–6 (1994–2022)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Abdullah; Abu Sultan Mariam; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats innefattar en kvalitativ textanalys, som undersöker hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i sex läroböcker för årskurserna 4–6 mellan åren 1994–2022. Studiens teoretiska utgångspunkter intersektionalitet och andrafiering används genomgående i analysen av läroböckerna för att identifiera maktordningarna etnicitet och kön. LÄS MER

 2. 2. Dubbla kulturer och identitetens mångfald : Identitetsskapande hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beri Aldur; [2024]
  Nyckelord :identity; ethnic identity; biculturalism; intersectionality; social identity theory;

  Sammanfattning : Individer som befinner sig mellan olika kulturer upplever ofta utmaningar associerade med dubbelidentitet. Syftet med denna studie var att undersöka hur andra generationens invandrare upplever sin identitet när de har föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk. LÄS MER

 3. 3. Emotioner och konflikt : Identitet och relationer hos den ryska diasporan iSverige efter invasionen av Ukraina

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Eklind; Movitz Robsen; [2024]
  Nyckelord :Russian diaspora; Ukraine war; identity; relationships; understanding of the situation between Russia and Ukraine; Ryska diasporan; Kriget i Ukraina; identitet; relationer; förståelse av kriget i Ukraina;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine has affected millions of people in different ways. The everyday lives of Russians has changed significantly. Our purpose in this study is to explore the experiences of Russian immigrants in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Egenvårdserfarenheter hos immigrerade patienter med Diabetes typ 2 - En Litteraturöversikt med kvalitativ metod.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ifrah Hassan; Rahma Mohammed Hassan; Yasmin Farah; [2024]
  Nyckelord :Experience; diabetes type 2; immigrant; self- care; patients; Egenvård; erfarenheter; diabetes typ 2; invandrare; patienter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är ett globalt växande kronisk sjukdom. Cirka 500 000 personer i Sverige lider av diabetes, varav 90 procent har diabetes typ 2. LÄS MER

 5. 5. Porträttet av invandrare i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Muamera Avdic; [2024]
  Nyckelord :invandrare; integration; stereotyper; media; invandring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today’s media form an essential part of how we understand the world around us. The purpose of the study is to investigate in which negative ways immigrants are presented in news articles Aftonbladet, Expressen and Dagens Nyheter during the period 2016-2023. LÄS MER