Sökning: "invandrarförfattare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet invandrarförfattare.

  1. 1. Vem vill ha mig som svensk? : En problematisering av begreppet invandrarförfattare

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Josefin Valham; [2010]
    Nyckelord :problematisering; invandrarlitteratur invandrarförfattare; Utlänningar; Kan du säga schibbolet?; postkolonial teori; poststrukturalism; kategoriseringar; multikulturellt samhälle;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en litteraturstudie som problematiserar begreppet invandrarförfattare/invandrarlitteratur med utgångspunkten att denna typ av kategorisering är diskriminerande. Litteraturstudien är kompletterad med två analyser av romanerna Utlänningar (Kallifatides, 1970) och Kan du säga Schibbolet? (Bakhtiari, 2008). LÄS MER