Sökning: "invandrarflickor"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet invandrarflickor.

 1. 1. Disciplinering av ungdomar på institution och i hemmet : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av att vistas i en viss institutionell sfär

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Midia Hassan; [2009]
  Nyckelord :Disciplinering; socialisering; panopticon; övervakning;

  Sammanfattning : Studien behandlar ungdomar som av olika anledningar är eller känner sig övervakade och kontrollerade. På grund av särskilda regler och normer begränsas ungdomarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 2. 2. Flickor i en mångkulturell skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Nada Halawi; Rosita Mårtensson Harfacha; [2009]
  Nyckelord :Flickor; skola; mångkultur; invandrarelever;

  Sammanfattning : Background: The main purpose of our study is to try to give an idea of what a multicultural school is and what difficulties girls find with Swedish as a second language. We are at the end of our teacher education, which means that in a few months, we will be responsible for creating environments that are conducive to the students and to ensure that opportunities that allow the students to develop exist. LÄS MER

 3. 3. Än papporna då… : Om att få vara invandrarfar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

  Författare :Layal Kasselias; [2006]
  Nyckelord :Socialantropologi; invandrare; invandrarfäder; invandrarflickor; kultur; familj;

  Sammanfattning : This study aims to illuminate central aspects of immigrant fathers' experience of fatherhood in Sweden, a subject that has been widely debated but has garnered scant scientific information. Three informants of Middle Eastern background were interviewed. LÄS MER

 4. 4. Arrangerade äktenskap : en kvalitativ studie om några flickors syn på arrangerade äktenskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Yaz Sevigin; [2006]
  Nyckelord :Äktenskap; Arrangerade äktenskap; Integration; Invandrarflickor; Identitet; Heder;

  Sammanfattning : I Sverige finns det idag familjer som har arrangerade äktenskap som en del av sitt traditionella kulturmönster. Några familjer lever enligt denna tradition medan andra tar avstånd från den. Men oavsett hur familjen förhåller sig till traditionen har den en påverkan i familjemedlemmarnas liv och deras inbördes relationer. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter för hotade flickor med invandrarbakgrund att bli placerade i familjehem, En studie av Föräldrabalken, Socialtjänstlagen samt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Sahlsten; [2005]
  Nyckelord :Familjerätt; Rättssociologi; Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande examensarbete avser att behandla problematiken kring unga invandrarflickor i åldrarna 15-18 år som utsätts för hot och hedersrelaterat våld av sin familj. Uppsatsen behandlar också vad samhället kan göra för att förhindra att detta sker. LÄS MER