Sökning: "invandrarkvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet invandrarkvinnor.

 1. 1. "Vi människor behöver någon med oss" - En studie om Y-allas väg till arbete

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Signahl; [2020]
  Nyckelord :socialt arbete; yalla trappan; erkännande; sörjbarhet; empowerment; kvinnokooperativ; socialt företag; invandrarkvinnor; Malmö; deltagande;

  Sammanfattning : Malmökommissionen belyser invandrarkvinnors låga sysselsättningsgrad i Malmö och lyfter även sysselsättning vara en av de viktigaste faktorerna för att uppnå god hälsa. Föreliggande studie har utfört 15 kvalitativa intervjuer på det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla trappan. LÄS MER

 2. 2. Mötet med mödrar som screenas för postpartumdepression med hjälp av tolk- Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jasmina Stanisavljevic; Sofia Zetterqvist; [2020]
  Nyckelord :Barnhälsovårdssjuksköterska; EPDS; Erfarenheter; Invandrarkvinnor; Postpartumdepression; Tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression är ett vanligt hälsoproblem hos mödrar efter en förlossning. Postpartumdepression drabbar inte enbart mödrar utan leder även till en negativ påverkan på barnens hälsa och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Diskriminering på arbetsplatsen : En kvalitativ studie som riktar sig till utländska kvinnliga undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nathalie Johansson; Julia Thuresson; [2020]
  Nyckelord :etnisk diskriminering; invandrarkvinnor; äldreomsorgen;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur kvinnliga undersköterskor och vårdbiträde med invandrarbakgrund blir behandlade inom äldreomsorgen. Vi vill undersöka om det förekommer diskriminering på deras arbetsplatser samt på vilket sätt det i så fall uttrycks. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar invandrarkvinnornas deltagande i mammografiscreening

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vasiliki Douka; Irena Rupliene; [2019-08-22]
  Nyckelord :mammografi; screening; bröst; cancer; bröstcancer; invandrare; Europa; barriär; participation; hinder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och påverkar cirka 2,1 miljoner kvinnor varje år och orsakar det största antalet cancerrelaterade dödsfall i hela världen. I Sverige är mammografiscreening en kostnadsfri regelbunden undersökning för friska kvinnor mellan 40 och 74 år, för att tidigt upptäcka bröstcancer. LÄS MER

 5. 5. "Jag vill ha bil, villa och körkort”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yvonne Silkehammar; Fadime Falk; [2019]
  Nyckelord :hinder; invandrarkvinnor; möjligheter; upplevelser; vägledning;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel, ”Jag vill ha bil, villa och körkort” är ett citat från en av invandrarkvinnorna i denna studie och är tänkt att skildra invandrarkvinnors önskemål om att få ett bättre liv i Sverige. Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med invandrarkvinnor från olika bakgrunder och bosättningstid i Sverige. LÄS MER