Sökning: "invandrarkvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet invandrarkvinnor.

 1. 1. Invandrarkvinnor i Sverige som entreprenörer och företagare : En kvalitativ intervjustudie om invandrarkvinnors användning av socialt kapital och dess betydelse som resurs och produkt av entreprenörskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Faria Mohamud; [2019]
  Nyckelord :Etnisk entreprenörskap; Invandrarkvinnor i Sverige; Socialt kapital; Intersektionalitet; Sociala kontakter; Social status;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom etniskt entreprenörskap har visat hur viktigt sociala kontakter och nätverk är för att kvinnor från minoritetsgrupper ska kunna förändra sin individuella sociala status genom att som entreprenörer inkluderas i det nya samhället. Denna studies syfte har varit att undersöka vilka specifika strategier några invandrarkvinnor i Sverige använt sig av för att genom entreprenörskap förändra sina egna sociala kontexter. LÄS MER

 2. 2. Nyckeln till integration : -       En kvalitativ studie om invandrarkvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Lundborg; Samira Wakili; [2018]
  Nyckelord :invandrarkvinnor; intersektionalitet; arbetsmarknad; diskriminering; integration;

  Sammanfattning : Invandrarkvinnor har haft störst svårigheter att integreras på den svenska arbetsmarknaden och är därför arbetslösa i större utsträckning än jämförbara grupper. Den här studien syftar till att undersöka hur invandrarkvinnor upplever sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka vilka eventuella hinder och speciella förutsättningar i etableringsprocessen som dem upplever. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig integration, med eller utan män? : En kvalitativ studie gällande invandrade kvinnors behov av en mötesplats utan män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Susanne Birgersson; Malin Hedman; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända kvinnor; invandrarkvinnor; delaktighet; jämställdhet; integration; mötesplats; rollteori; omsorgsetik.;

  Sammanfattning : Att komma som invandrare till Sverige kan säkert vara omvälvande på många olika sätt. De som kommer hit är alla egna individer och bär på sina alldeles egna historier. Integrationsprocessen i ett samhälle kan ske på många olika vis. I Karlskoga finns en egen modell som utgår enbart från kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av arbetsterapi hos första- generationen invandrarkvinnor med fysiska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Vaman Hadj; [2017]
  Nyckelord :Invandrarkvinnor; fysisk hälsa; kulturellt bemötande; arbetsterapi och kultur; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund av den höga invandringen av immigranter till Sverige från Mellanöstern och Västasien har antalet migrerade kvinnor blivit allt flera. Kvinnor som både lider av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar har ofta svårt att anpassa sig till den nya kulturen där kulturella värderingar skapar problem i vardagen. LÄS MER

 5. 5. Allting är annorlunda här. : En kvalitativ studie om sju kvinnor från Kosovo och deras upplevelse av integration på den svenska arbetsmarknaden i förhållande till en patriarkal familjestruktur.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Snezana Pavlovic; [2017]
  Nyckelord :Stigma; confession; patriarchal family structure; integration; labor market; Stigma; erkännande; patriarkal familjestruktur; integration; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Följande frågor driver denna studie framåt. Hur upplever invandrarkvinnor det svenska samhällets krav på egen försörjning i förhållande till deras förutsättningar gällande familjens förväntningar på dem själva? Hur balanserar de samhällets förväntningar kring egen försörjning i förhållande till familjens förväntningar på sig själva inom familjen?   Den svenska arbetsmarknaden kan vara svår att integrera sig på för alla, inte minst för invandrare som inte behärskar språket. LÄS MER