Sökning: "invandrartäthet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet invandrartäthet.

 1. 1. Sysselsättningsgapet i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Kevin Dee Boman; Krister Mars; [2019-02-15]
  Nyckelord :Sysselsättningsgapet; inrikesfödda; utrikesfödda; Västra Götalandsregionen; paneldata; humankapital; socialkapital; diskrimering; invandrartäthet;

  Sammanfattning : Sveriges höga välfärd baseras på att en stor andel av befolkningen förvärvsarbetar. För att bibehålla den höga välfärden även i framtiden behöver sysselsättningen ligga på samma nivå som idag. LÄS MER

 2. 2. Att passera gränsen : En brytpunktsanalys av hur de tillfälliga uppehållstillstånden påverkar nyanländas incitament att ta sig in på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Sävje; [2017]
  Nyckelord :Regression Discontinuity design; Temporary residence permits; Immigrants; Labor economics; Regression Discontinuity design; Tillfälliga uppehållstillstånd; Nyanlända; Arbetsmarknadsekonomi;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar hur de tillfälliga uppehållstillstånden påverkar nyanländas incitament att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. En av motiveringarna bakom den tillfälliga lagen var – förutom att ge svenskt flyktingmottagande ett andrum – att ge nyanlända personer starkare drivkrafter att komma in på arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Mottagande av nyanlända elever i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Saadi Brolin; [2017]
  Nyckelord :nyanlända elever; nyanlända; inkludering; integration; kartläggning av nyanlända elever; mottagande;

  Sammanfattning : De senaste åren har en stor ström av flyktingar kommit som nyanlända till Sverige. Enligt Skollagen (8 §) ska alla elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden, därför har syftet med denna uppsats varit att göra en fallstudie över hur en svensk skolas mottagande av nyanlända elever ser ut och eventuellt kan förbättras. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar med utländsk härkomst och deras känsla av nationell tillhörighet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Saber Mehdizadeh; [2015]
  Nyckelord :Nationell identitet;

  Sammanfattning : Känslan av den nationella tillhörigheten/nationell identitet hos ungdomar med utländsk härkomst studerades. Undersökningens syfte var att studera ungdomarnas känsla av nationell tillhörighet och faktorer som sammanhänger med denna känsla. Undersökningen har en positivistisk grundsyn. LÄS MER

 5. 5. ”Jag har missat 16 träningar i rad”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Elinor Doverbo; Josefine Karlsén; Therese Linder; [2012-10-24]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Habitus; Invandrarbakgrund; Physical literacy; Fysisk aktivitet; Habitus; InvandrarbaSocioekonomisk status; Ungdomar;

  Sammanfattning : Människor blir allt mindre fysiskt aktiva och allt mer stillasittande. Barn och ungdomar ses som en ökande riskgrupp i sammanhanget och bör därför prioriteras. LÄS MER