Sökning: "invandring"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet invandring.

 1. 1. Integrationens premisser : En studie om svensk politik och retorik kring invandrare och invandring under slutet av 1900-talet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Olle Olson; [2021]
  Nyckelord :Immigration; migration; integration; assimilation; SOU; postcolonialism; orientalism; culture; Immigration; migration; integration; assimilering; SOU; postkolonialism; orientalism; kultur;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the attitude towards immigrants during theend of the 20th century in Sweden is described in the state's public investigations. This isdone by examining three different investigations, all of which are final or main reports duringthe 70s, 80s and 90s. LÄS MER

 2. 2. Flyktingmottagandets påverkan på politiken : Hur Sveriges flyktingmottagande mellan 2010–2018 har påverkat invånarnas inställning till flyktingpolitiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Wahlström; Laura Hagman; [2021]
  Nyckelord :flyktingar; flyktingpolitik; kontakthypotesen; politisk ekonomi;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om antalet flyktingar som anlände mellan 2010–2018, under vilket den så kallade ”flyktingkrisen” inträffade, har lett till en ökad opinion för en mer restriktiv flyktingpolitik i Sverige. För att beskriva det utgår uppsatsen både från teorier om hur invandring kan påverka mottagarlandets arbetsmarknad och vilken inverkan kontakter mellan majoritets- och minoritetsgrupper har. LÄS MER

 3. 3. På väg till det förlovade landet. : En kvalitativ undersökning av polska och fransktalande invandrares etablering på arbetsmarknaden i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Bénédicte Michel Dahl; Agata Trzeciakiewicz; [2021]
  Nyckelord :nätverk; kapital; invandring; etablering; utbildning;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka hur fransktalande och polska invandrare har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. De områden som rör våra forskningsfrågor är nätverk, utbildning och varför våra informanter valde att flytta till Sverige. LÄS MER

 4. 4. Invandring och den bruna vågen: Hur den växande mångkulturella invandringen påverkat högerpopulismen.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lucas Sunnervik; Vincent Eriksson Tiburcio; Alicia Söderholm; [2021]
  Nyckelord :IVF; högerpopulism; Sverigedemokraterna; invandring; mångfald; kommuner; asylsökande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie försöker vi besvara frågan leder en ökad etnisk och kulturell mångfald till följd av invandring till ett ökat stöd för högerpopulistiska partier? Studien samlar in data på populationsförändringen samt förändringen i röster på Sverigedemokraterna inom Sveriges samtliga kommuner mellan åren 2014 och 2018. Variablerna analyseras deskriptivt samt i en regressionsanalys. LÄS MER

 5. 5. Den svenska läroplanens utveckling i relation till det mångkulturella samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Hugo Månsson; Attila Terek; [2021]
  Nyckelord :Arbetskraftsinvandring; Historia; Interkulturell; Läroplan; Mångkulturell; Sverige;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vårt syfte varit att undersöka hur den svenska läroplanen harförhållit sig till det mångkulturella samhällets utveckling i Sverige de senaste de senaste 60åren från Lgr 69 till Lgr 11. Vårt resultat visar ett samband mellan den ökade invandringentill Sverige och de mångkulturella aspekterna i läroplanen. LÄS MER