Sökning: "invandringspolitik i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden invandringspolitik i sverige.

 1. 1. Vem ska räddas från vem? - En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elin Ridderman; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; feminism; våld; invandringspolitik; jämställdhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska hur Sverigedemokraterna (SD) redogör för de åtgärder de anser att Sverige bör vidta i arbetet för att säkra kvinnans utsatta roll i det svenska samhället. För att nå detta mål analyserar jag Sverigedemokraternas åtgärdsrapport för mäns våld mot kvinnor i vardagen genom att göra en kritisk diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Språket är nyckeln till integration. -En studie om utlandsfödda kvinnors integration in i det svenska samhället med fokus på språkets betydelse.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Teresia Ljung; Johanna Stripple; [2019]
  Nyckelord :Integration; language; women; Sweden; gender; ethnicity; identity;

  Sammanfattning : Parts of the Swedish population are migrants from other countries and cultures due to Sweden's liberal integration system. This study aims to depict the experience of the integration process with a focus on the role of the Swedish language. This is done through qualitative interviews with six women who all arrived to Sweden as adults. LÄS MER

 3. 3. Flyktingkrisen 2015 : Tankar och känslor inför flyktingar som kommer till Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carolina Heinsvig; Amanda Kummelstam Thunberg; [2016]
  Nyckelord :flyktingar; multikulturalism; rasism; empati; resurser;

  Sammanfattning : Krigsläget i Mellanöstern har resulterat i en stor flyktingkris och antalet asylsökande i Sverige 2015 var dubbelt så många jämfört med 2014. Syftet med denna studie var att undersöka mottagares (svenskars) tankar och känslor kring den rådande flyktingkrisen samt vad det finns för skäl till varför människor känner och tänker så. LÄS MER

 4. 4. Svenska partiernas förhållningsätt till invandring. En kvalitativ analys över partiernas förhållningssätt till lagförändringen 2008 gällande invandringen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karzan Perdawidi; [2015-12-09]
  Nyckelord :invandring; åldrande befolkning; lagförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige och invandring är ett mycket omdiskuterat ämne i olika sammanhang. Ämnet berörs bland politiker, sociologer, ekonomer etc. På den politiska nivån har svenska partier haft olika syn på invandringen. Vissa partier är emot medan vissa andra är för invandringen. LÄS MER

 5. 5. Alla ska med? Invandringspolitik som en röstmaximeringsstrategi hos de svenska och danska socialdemokraterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Larby; Erik Svensson; [2015]
  Nyckelord :socialdemokrati; invandring; röstmaximering; Sverige; Danmark; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilken invandringspolitik de svenska och danska socialdemokratiska partierna för i deras valmanifest under valåren 1998-2014. De danska och de svenska socialdemokratiska partierna har länge delat liknande åsikter men under 1900-talet förändrades partierna från masspartier till ’catch all’- partier och därmed förändrades även deras motiv från att representera vissa samhällsgrupper till att maximera sina röster. LÄS MER