Sökning: "inventory status"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden inventory status.

 1. 1. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 2. 2. Fenotypisk karaktärisering av 375 brakycefala hundar i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Sahlin; [2021]
  Nyckelord :BOAS; brakycefal; trubbnos; fenotyp; fenotypisk variation; riskfaktorer; mops; fransk bulldogg; engelsk bulldogg; old English bulldogg; bostonterrier;

  Sammanfattning : De brakycefala hundraserna har blivit alltmer populära i världen och aveln har därför ökat. Hundarna ser inte längre ut som de gjorde från början och kännetecknas framförallt av deras korta skalle. LÄS MER

 3. 3. Utbränd? Finns det skillnader i grad av utbrändhet beroende på kön, föräldraskap eller civilstatus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Madelene Johnn; Sara Persson; [2021]
  Nyckelord :burn out; gender; marital status; parenthood; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftade till att undersöka om det fanns några skillnader avseende utbrändhet beroende på kön, civilstatus eller om en hade hemmavarande barn. Datan samlades in genom en online-enkät som utgick från Copenhagen Burnout Inventory. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården : Arbetsmiljöfaktorer som ofta orsakar utbrändhet hos de anställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alina Doroshenko; [2021]
  Nyckelord :occupational health; stress; nurses; doctors; burnout; healthcare; arbetshälsa; stress; sköterskor; läkare; utbrändhet; hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete var att analysera vilka faktorer som bidrar till utbrändhet hos de som arbetar inom hälsovården. Metod: Följande arbete bestod av en litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Alopecia areata, psykologiska aspekter - Framtida studier

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Fhager; [2021]
  Nyckelord :Alopecia areata; depression; ångest; livskvalitet; stigmatisering.; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Alopecia areata (AA) anses vara en autoimmun hudsjukdom och är en av de vanligaste formerna som orsakar håravfall. AA har en oklar och diffus etiologi. Kliniskt och vetenskapligt vet man att AA ofta genererar psykologisk och socialt lidande. LÄS MER