Sökning: "inventory"

Visar resultat 1 - 5 av 2089 uppsatser innehållade ordet inventory.

 1. 1. The Quest for Accurate Inventory Records - A case study of the scrap management process at a Swedish manufacturing company in the automotive industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonas Pälvärinne; Jonathan Johansson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Inventory record inaccuracy; inventory management; operational trade-off; manufacturing strategy; mixed methodology;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Scenarioanalys av centralisering av verksamhet : En analys av effekter vid centralisering med avseende på transportkostnader och lagernivåer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Ulrika Axelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En del av företaget Skanska Rentals verksamhet är uthyrning av kranar och bygghissar. Denna verksamhet går under namnet Kran och Hiss (KoH) och bedrivs idag på fyra anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Syftet med detta examensarbete är att undersöka scenariot att verksamheten centraliseras till endast en anläggning. LÄS MER

 3. 3. A Framework for RFID Compatibility in a Fashion Retail Supply Chain : A Case Study in a Swedish Fashion Retailer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Fabricio de Barros; Stina Johnson; [2020]
  Nyckelord :RFID; Supply Chain; Logistics; Fashion; Retail; Compatibility; Implementation; Business;

  Sammanfattning : In recent years supply chain management has undergone significant and rapid changes, these changes are driven by several factors including the business environment, globalization, internet-based systems technological advances and increased demands to deliver better operational performance. These changes have included the increased use of internet-based systems and new technological tools, and one widely discussed technology is Radio Frequency Identification (RFID). LÄS MER

 4. 4. Environmental impact of a led fitting : A conducted life cycle analysis on a led fitting

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Mika Fröjd; Evelina Skårhammar; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Environmental impact; LCA; led fitting; Life cycle; use phase; end of life phase; transportation; Carbon dioxide equivalent CO2e ;

  Sammanfattning : Purpose –The purpose of this research is to increase knowledge about how a led fitting impacts the environment. To be able to fulfil the purpose, it has been broken down into four research questions: • RQ1: What is the environmental impact during transportation? • RQ2: What is the environmental impact during the use phase? • RQ3: What is the environmental impact during the end of life phase? • RQ4: How can the environmental impact be decreased? Method: The authors worked abductive in the relation between theories and empirical data. LÄS MER

 5. 5. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Fredrik Hammarlund; Johan Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :underväxtröjning; underväxt; nuvärdesanalys;

  Sammanfattning : I dagens skogsbruk gallras ungefär dubbelt så stor areal årligen jämfört med arealen slutavverkning. Innan en gallring kan en förröjning utföras för att höja beståndets medelstamsvolym och förbättra sikten för skördarföraren. LÄS MER