Sökning: "inversion eversion"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden inversion eversion.

 1. 1. EN JÄMFÖRELSE AV GÅNGMÖNSTER : GÅNGANALYS MED EN CANVAS TENNISSKO JÄMFÖRT MED EN SPORTSKO

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Malin Hultberg; Nellie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Gait analysis; motion analysis; inversion eversion; range of motion; sport shoe; canvas tennis shoe; Gånganalys; rörelseanalys; inversion eversion; rörelseomfång; sportsko; canvas tennissko;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är den generella uppfattningen att det vid val av vardagssko är rekommenderat att välja en sportsko framför en canvas tennissko. Tidigare studier har jämfört hur olika skomodeller påverkar gången, men ingen har studerat skillnader mellan sportskor och canvas tennisskor. LÄS MER

 2. 2. Är det bättre att löpa på framfoten, eller har vi fått det om bakfoten? : En jämförande pilotstudie av generell muskelaktivitet och maximala ledvinklar vid två olika löpstilar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Rasmus von Schoultz; Anton Brynolfsson; [2018]
  Nyckelord :EMG; IMU; ledvinklar; löpning; muskelaktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Löpare drabbas ofta av olika överbelastningsskador, varför diskussionen om vilken löpstil en ska välja uppstått med ett ökande intresse hos allmänheten. Tidigare studier har visat att löpning på hälen genererar högre muskelaktivitet i Tibialis anterior och löpning på framfoten aktiverar Gastrocnemius i högre grad. LÄS MER

 3. 3. Effect of exercise therapy on eversion/inversion angle in female runners: : A pilot study.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sofia Kyrk Tibuzzi; [2017]
  Nyckelord :Pronation; Running; Running Shoes; Subtalar Joint; Pronation; Löpning; Löparskor; Subtalarled;

  Sammanfattning : Background: Running has many health benefits and has therefore become a sport with an expanded popularity worldwide. With it comes an increased incidence of overuse injuries, and there is a constant debate whether the shoes a runner uses should be as supportive as possible or minimalistic in order to facilitate a more natural running pattern. LÄS MER

 4. 4. A systematic review of biomechanical factors in runners before, during and after Iliotibial Band Syndrome

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Rautiainen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AimThe aim of this study was to define functional tests, and to describe kinematic and kinetic factors as well as muscular function, and to study any differences in these parameters, found in the literature, between runners before developing, during and after recovering from ITBS compared to healthy controls.MethodA systematic literature review was performed in Cinahl, EMBASE, PEDro, PubMed and Swemed + with the search terms: "Iliotibial band syndrome", "Iliotibial band friction syndrome" and "Iliotibial tract syndrome". LÄS MER

 5. 5. Pes planus och Pes cavus rörelseutslag i subtalarleden, under stödfasen innan och efter uttröttande löpning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Charlotte Sinclair; [2014]
  Nyckelord :Calcaneusdeviation; Dartfish; Eversion; Fatigue; Fot; Inversion; MLA-angle;

  Sammanfattning : Syfte: Att med hjälp av videoanalys och programvaran Dartfish, undersöka eventuella skillnader i stödfasen på vinkeln mellan calcaneus och underlaget, hos personer med Pes planus och pes cavus, både efter en- och 45 minuters löpning på löpband.  Studiedesign: En experimentell studie. LÄS MER