Sökning: "investerare"

Visar resultat 1 - 5 av 1368 uppsatser innehållade ordet investerare.

 1. 1. En undersökning av sambandet mellan upplysningskvalitet och aktieprisättning : En kvantitativ studie om effektiv prissättning av aktievärde

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Axel Krusell; Ludvig Wikman; [2022]
  Nyckelord :Disclosure quality; Stockmissvaluation; Nasdaq Stockholm; Notes; Financial reports; Upplysningskvalitet; Felvärdering; Nasdaq Stockholm; Noter; Finansiella rapporter;

  Sammanfattning : The annual report works as a source of information and basis for decision making for investors where disclosure quality varies between different companies. There is an inherent problem in a conflict of interest between the principal and agent where disclosure quality might suffer because of hidden negative information in ambiguous reasoning. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i kvinnor och mäns investeringsbeteende : Svenska aktieinvesterares psykologiska bias, aktiepreferenser och dess långsiktiga konsekvenser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Charlotta Kortered; Ida Tillas; [2022]
  Nyckelord :Investment behavior; women and men; stock preferences; Modern portfolio theory; behavioral economics; Sweden; bias; risk exposure; Investeringsbeteende; kvinnor och män; aktiepreferenser; moderna portföljvalsteorin; beteendeekonomi; Sverige; bias; riskexponering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze differences between stock preferences of women and men in Sweden and analyze what portfolio characteristics and long-term effects that are revealed by investing in the stocks than men and women prefer. To fulfill the purpose of the thesis, two fictious portfolios have been created which are based on data from the reports “Aktieägandet i Sverige” by Euroclear. LÄS MER

 3. 3. Real Estate Tokenization Based on the Blockchain

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Yanjiang Lu; [2022]
  Nyckelord :Real Estate Tokenization; Blockchain; Smart Contract; CAPM; Fastighetstokenisering; Blockchain; Smarta Kontrakt; CAPM;

  Sammanfattning : Real estate is one of the largest assets in the world, but it is also synonymous with low liquidity. Tokenization of real estate emerged in the era of real estate 4.0 as technological innovation to counter the low liquidity, long and expensive transaction process, and high entry threshold of the real estate industry. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstruktur, Ägande och Lönsamhet : En Studie Över Noterade Fastighetsbolag i Norden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Forsman; Filip Sund; [2022]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; ägarkoncentration; lönsamhet; fastighetsbolag; Norden;

  Sammanfattning : Fastighetsbolag är en bolagsform som arbetar med att primärt äga och förvalta fastigheter. Noterade fastighetsbolag i Norden tar stor plats i det finansiella rummet och de har ett stort antal aktieägare på sina respektive börser. LÄS MER

 5. 5. ESG och årsredovisningens informationsinnehåll : En studie över sambandet mellan ESG-poäng och avvikelsevolym vid annonsering för svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Gabrielson; Philip Hotti; [2022]
  Nyckelord :ESG; abnormal volume; impression management; CSR-report; information asymmetry; legitimacy theory; ESG; avvikelsevolym; intrycksmanipulering; hållbarhetsrapportering; informationsasymmetri; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Företagande har nästan alltid cirkulerat kring att vara så kostnadseffektivt som möjligt såvälsom att vinstmaximera. Men under senare år har intresset för företags ansvarstagandegällande miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning ökat från både intressenter och aktieägare. LÄS MER