Sökning: "investering kalkyl"

Visar resultat 11 - 13 av 13 uppsatser innehållade orden investering kalkyl.

 1. 11. Analys av kompressorer i system 751 på Ringhals AB, block 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Martin Gårdenheim; Alexander Landstedt; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ringhals AB upplever att de har stora underhållskostnader på tre kompressorer som försörjer system 751 med tryckluft. Rapportens syfte är att ta fram ett beslutsunderlag för att kunna motivera en nyinvestering. Underlaget ska innefatta bl.a. LÄS MER

 2. 12. Solenergi : en lönsam investering för ett lantbruk?

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Johan Douhan; Henrik Rejstrand; [2007]
  Nyckelord :solfångare; solceller; lantbruk; investeringskalkylering; lönsamhet;

  Sammanfattning : A possible way to reduce pollution and slow down the process of global warming is to increase the usage of renewable energy sources. One of these renewable energy sources is solar power. With the aid of solar panels and solar cells the energy from the sun can be transformed into both heating and electricity. LÄS MER

 3. 13. Miljöeffekter av alternativa system för behandling av hushållsavfall i Santiago, Chile : en jämförelse mellan deponering och förbränning med energiutvinning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biometry and Engineering

  Författare :Lisa Bengtson; Hanna Paradis; [2006]
  Nyckelord :miljöeffekter; hushållsavfall; energiutvinning;

  Sammanfattning : This report was written by Lisa Bengtson and Hanna Paradis and describes the degree thesis "Environmental impacts of solid waste treatment in the Metropolitan Region, Santiago, Chile – a comparison between current system and incineration with energy recovery". The purpose of this thesis was to investigate if incineration with energy recovery could be motivated through an environmental perspective as an alternative to landfilling of solid waste in Santiago, Chile. LÄS MER