Sökning: "investeringar"

Visar resultat 1 - 5 av 2169 uppsatser innehållade ordet investeringar.

 1. 1. Svensk solenergiutveckling i Afrika. En studie om svenska aktörers investeringar inom solenergi i Afrika söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jonathan Lind Eriksson; Mattias Jakobsson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Solenergi; Afrika söder om Sahara; SDG 7; solenergiinvesteringar; klimatförändringar; fattigdom; solcellsparker;

  Sammanfattning : Afrika söder om Sahara är den region i världen med den största utbredda fattigdomen. En indikation på detta är bristen på elektricitet, där två tredjedelar av hushållen står utan. LÄS MER

 2. 2. EU-taxonomins påverkan på svenska fondförvaltares arbete med hållbara investeringar. En kvalitativ studie om betydelsen av taxonomin och påverkansfaktorer vid investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Miriam Carlberger; Alma Jonsson; [2023-09-22]
  Nyckelord :EU-taxonomi; SFDR; hållbara investeringar; fondförvaltare; legitimitet; beteende; intressenter; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : Den finansiella sektorns roll i främjandet av en hållbar ekonomi har på senare år fått en ökad betydelse och det har erkänts att finanssektorn har kapacitet att driva hållbar förändring genom sina investeringsbeslut och kapitalallokering. I denna kontext har ramverk för att fastställa kriterier för hållbara ekonomiska aktiviteter blivit av betydelse, vilket manifesterats genom införandet av EU-taxonomin. LÄS MER

 3. 3. De mindre pappers- och kartongbruken och deras externa logistikflöde En marknadsanalys för Göteborgs hamn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Gidlund; Emma Johannesson; Maja Ödman; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur den svenska skogsindustrin samverkar tillsammans med Göteborgs hamn. Hamnen är idag den största i Skandinavien och innehar därmed en stark marknadsposition. I dagsläget har de en jämn fördelning av import och export, där gods från olika branscher som stål, fordon och skogsmaterial fraktas. LÄS MER

 4. 4. En ny lagerhållningsstrategi för ett tillverkande företag där kundorderpunkten har förflyttats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucas Carli; Linnea Grudin; Petter Jonsson; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Åkerstedts är ett tillverkande företag inom industrifläktar på den svenska marknaden. Som genom investeringar i en ny maskinpark uppnått högre produktivitet i sin produktion. Produktionen har till följd av detta blivit mer kundorderstyrd samtidigt som omfattningen av lagerhållningen minskats. LÄS MER

 5. 5. Hållbar Prissättning av Dricksvatten En studie av intervjuer och litteratur kring VA-branschens förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Amlöv; Maria Kleijn; David Sturk; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar prissättning av dricksvatten och avloppshantering är inte en självklarhet. Uppsatsen studerar detta med avseende på vattenproducenters förutsättningar att prissätta deras produkt med hänsyn till hållbarhetsperspektiv. LÄS MER