Sökning: "investeringsavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet investeringsavtal.

 1. 1. The Relationship Between International Investment Arbitration and Environmental Protection: Charting the Inherent Shortcomings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tina Asgharian; [2020]
  Nyckelord :public; international; law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Approximately 3000 international investment agreements (IIAs), mostly bilateral investment treaties, have been designed since the 1960’s to promote and protect foreign investment across the world. In case of a dispute, the agreements provide for investor-state dispute settlement (ISDS) in an arbitration tribunal. LÄS MER

 2. 2. Slutet för EU-interna investeringstvister? - En utredning av rättsläget efter EU-domstolens dom C-284/16 Achmea

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hedda Hedenskog; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; skiljedomsrätt; internationell investeringsrätt; Achmea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 meddelade EU-domstolen förhandsavgörandet C-284/16 Achmea som kom att göra investeringstvister mellan en investerare från en EU-medlemsstat mot en annan EU-medlemsstat osäker. I domslutet konstate-rade EU-domstolen att artiklarna 267 och 344 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgjorde hinder mot en sådan skiljeklausul som fanns i ett bilateralt investeringsavtal mellan Slovakien och Nederländerna. LÄS MER

 3. 3. The compatibility of ISDS clauses in intra-EU disputes with EU law - An analysis of the extent of application of the Achmea judgement on bilateral and multilateral investment treaties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Michelle Rinaldo Iversen; [2019]
  Nyckelord :EU Law; International Investment Law; Achmea judgement; ISDS provisions; ISDS clauses; ISDS mechanism; bilateral investment treaties; Energy Charter Treaty; international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the area of international investment law investor-state dispute settlement (ISDS) clauses are commonly used in order to provide investment protection. The ISDS mechanism can be described as a system under which an investor can arbitrate a dispute against a host state, based on an investment agreement concluded between the host state and the national state of the investor. LÄS MER

 4. 4. Konflikten mellan BIT:s och EU:s rättsordning - Analys av Achmea-domen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Tove Jörgensen; [2019]
  Nyckelord :Achmea Judgement; EU-Law; Investor State Arbritation; Bilateral Investment Treaties; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines the Achmea Judgement that the Court of Justice European Union (CJEU) Grand Chamber ruled the 6th of March 2018. This paper deals with the context of Achmea Judgement and the debate that has been the result of the Judgement. LÄS MER

 5. 5. Investor-State disputes - en inventering - En utredning av skyddet i bilaterala investeringsavtal och dess tvistelösningsmekanism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Loewenstein; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt en. EU law ; folkrätt en. public international law ; investeringsrätt en. foreign investment law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den internationella investeringsrätten består av över 3000 BITs, ett antal sektoriella och regionala avtal, och ett fåtal multilaterala avtal. Tillsammans utgör de ett relativt komplext system där varje avtal måste tolkas individuellt. LÄS MER