Sökning: "investeringsbeslut"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade ordet investeringsbeslut.

 1. 1. Algoritmiska fonder – Den effektiva investeraren? En kvantitativ jämförelse av svenska algoritmiska fonder och MSCI globala aktieindex

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zeinab Al-Hussinawy; Joel Woldemichael; [2021-06-30]
  Nyckelord :Algoritmisk handel; volatilitet; risk; avkastning; världsindex; svenska fonder; Algorithmic trading; volatility; risk; return; world index; Swedish funds;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: The financial market is always changing and thedevelopment of technology over the past decade has contributed complex tools for investing.There is a current problem with information management and a difficulty in analyzing a largeamount of data in a short period of time. LÄS MER

 2. 2. ”I slutändan handlar det om avkastning” - En intervjustudie om hur EU-taxonomin påverkar fondförvaltares investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Karlsson; Julia Utbult; [2021-06-23]
  Nyckelord :EU taxonomy; fund managers; sustainability; management; investment profile; investment decisions;

  Sammanfattning : The EU taxonomy is gradually being implemented by companies and fund managers. The taxonomy aims to provide a clear description of the concept of "sustainability" and thus counteract false sustainability marketing, otherwise known as greenwashing. LÄS MER

 3. 3. Skillnader mellan kvinnor och mäns finansiella risktagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Berggren; Emma Litzén; [2021-02-24]
  Nyckelord :Riskbenägenhet; riskbeteende; finansiellt risktagande; finansiella beslut hos privatpersoner; könsskillnader vid finansiellt risktagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att det finns en skillnad mellan kvinnor och mänsriskbenägenhet kopplat till deras investeringsbeslut. Undersökningar har även konstaterat attdet finansiella intresset är större hos män än kvinnor vilket är en bidragande faktor tillskillnaden. LÄS MER

 4. 4. Miljöinvesteringsbeslut i privata och kommunala bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Kalmertun; Sofia Nork; [2021]
  Nyckelord :real estate owners; private; municipal; environmental investments; investment decisions; fastighetsägare; privat; kommunalt; miljöinvesteringar; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : I och med att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av Sveriges miljöpåverkan har aktörer inom branschen stora möjligheter att genom miljömässiga investeringar påverka fastigheternas klimatavtryck. Grundtanken är att investeringar genomförs om de är lönsamma men eftersom syftet med miljöinvesteringar även är att uppnå positiva miljöeffekter spelar mer än den ekonomiska aspekten roll. LÄS MER

 5. 5. Lita inte på någon : Sociala mediers roll i investeringsbeslut

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Federico Tornéus; Daniel Davallou; [2021]
  Nyckelord :Investors; I-FoMO; experience; information; social media; investment groups; Investerare; I-FoMO; erfarenhet; information; sociala medier; investeringsgrupper;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Investeringssektorn för privata investerare har i takt med digitalisering transformerats. Nya investerare lockastill aktiemarknaden genom ökad fritid, FoMO och TINA.Storamängderinformationhar visat sig varasvårhanterligför en oerfaren investerare vilket resulterar i att investeraren gör fler misstag. LÄS MER