Sökning: "investeringsbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet investeringsbeteende.

 1. 1. Har kultur en inverkan på investeringsbeteende? : En kvantitativ jämförandestudie mellan svenska och spanska investerare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Nordström; Konstantin Åström; [2019]
  Nyckelord :Behavioral Finance; Culture; Hofstede; Overconfidence; Confirmation bias; Herding; Loss aversion; Riskaversion; Beteendefinansiering; Kultur; Hofstede; Övertro; Konfirmation bias; Flockbeteende; Förlustaversion; Riskaversion;

  Sammanfattning : Cultural Finance är ett relativt nytt forskningsområde som belyser att kultur kan vara en nyckelfaktor till att förklara individers investeringsbeteende. Syftet med denna studie var att undersöka om kultur kan vara en förklarande faktor till individers investeringsbeteende. LÄS MER

 2. 2. Aktieportföljer hos höginkomsttagare : En kvantitativ studie om investeringsbeteende hos höginkomsttagare på svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Imen Boughrira; Zohal Kazemi; [2018]
  Nyckelord :Superinvestors; investment behaviour; portfolio value; income and Swedish stock market; Superinvesterare; investeringsbeteende; portföljvärde; inkomstnivå och svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Inom aktiemarknaden finns det en mängd olika teorier som förklarar investeringsbeteendet hos individer. Grunden för beslutsfattande är inte alltid uppenbart. Beslutens påverkan på avkastningen är dock uppenbart och viktigt för investerare. LÄS MER

 3. 3. Madness of the crowd : en kvalitativ studie om problematiken svenska investerare möter vid equity-crowdfunding

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oskar Mann; Wergeland Jacob; [2017]
  Nyckelord :equity-crowdfunding; crowdfunding; crowdfundingproblematik; millennials; investeringsbeteende; informationsasymmetri; principal-agent; behavioural bias; due diligence;

  Sammanfattning : Crowdfunding innebär ett insamlande av kapital från stora mängder individer, oftast med små belopp vardera, utan användandet av traditionella finansiella mellanhänder. Crowdfunding som investerings- och finansieringsalternativ växte fram efter finanskrisen 2007/2008 då det blev svårare för företagen att få finansiering från restriktiva banker. LÄS MER

 4. 4. Generation Ys investeringsbeteende : En kvantitativ studie om demografiska faktorers påverkan på långsiktig finansiell planering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv

  Författare :Karin Daun; Lisa Olsson; [2017]
  Nyckelord :Long-term financial planning; investment behavior; Generation Y; Generation X; demographic factors; Långsiktig finansiell planering; investeringsbeteende; Generation Y; Generation X; demografiska faktorer;

  Sammanfattning : Generation Y is the cohort that are facing the risk of being affected if the public pension system runs out of funds. Luckily enough time are at their favor with roughly 30 years until retirement. LÄS MER

 5. 5. Utbildningens påverkan på ekonomistudenters finansiella beteende : En studie om hur ekonomisk högskoleutbildning förändrar spar- och investeringsbeteende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sandra Shahrestan; Harley Klerck; [2016]
  Nyckelord :Financial literacy; savings; education; investment; students; financial behaviour.; Financial literacy; savings; education; investment; students; financial behaviour; Finansiell kunskap; sparande; utbildning; investering; studenter; finansiellt beteende.;

  Sammanfattning : People obtain a university degree in order to improve their future prospects, in particular regarding employment opportunities. A degree in finance does not only fulfill a need in society at large but also for the individuals and their personal finances. LÄS MER