Sökning: "investeringsfond"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet investeringsfond.

 1. 1. Investeringsfond inom Vatten och Avlopp En studie om avsättning av investeringsfond inom Vatten och Avlopp verksamhet hos utvalda VA-huvudmän.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abdiqadir Bashir; Ahmed Mohamud; [2021-03-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Investeringsfonders påverkan på hållbara bolags marknadsvärdering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustav Ahlström; Martin Ericson; [2020]
  Nyckelord :hållbara investeringar; ESG; investeringsfond; aktievärdering; nyckeltal;

  Sammanfattning : Sustainable investments have without doubt grown rapidly the last few years. Stock funds have recently implemented sustainability into their investments decisions and reallocated their assets from fossil assets to more green and sustainable choices. LÄS MER

 3. 3. Korrelation mellan fondflöde och konjunkturläge samt investeringsprofilering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maja Wenning; Simon Widberg; [2019]
  Nyckelord :net flow; business cycle; investors; risk tolerance; nettoflöde; konjunkturläge; investerare; risktolerans;

  Sammanfattning : Investerare har under en lång tid försökt reda ut huruvida det går att slå marknaden. Vilket perspektiv som investeraren har med avseende på möjligheten att slå marknaden blir aktuellt vid val av investeringsalternativ. Ett vanligt förekommande alternativ är fonder där flöden av kapital är beroende av faktorer på makronivå. LÄS MER

 4. 4. Definitionen av en alternativ investeringsfond : en analys av gränsdragningsproblem och tolkningssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Ahlberg; [2017]
  Nyckelord :Finansmarknadsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kunskapsöverföring inom och mellan samverkansprojekt : En studie av Norrköpings kommuns sociala investeringsfond

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Petersson; Per Engström; [2015]
  Nyckelord :Kommunala organisationer; sociala investeringar; samverkansprojekt; institutioner; kunskapsöverföring; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Under de senaste fem åren har tilltagande intresse i svenska kommuner riktats mot arbete med sociala investeringar. För att utveckla förebyggande lösningar på sociala problem samarbetar olika aktörer i samverkansprojekt där expertkunnande nyttjas över organisatoriska gränser. LÄS MER