Sökning: "investeringskalkyl"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet investeringskalkyl.

 1. 1. Investigation of Financial Conditions for Electric and Hybrid Aircraft in Commercial Aviation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Simon Ericson; Oscar Johansson; [2023]
  Nyckelord :elflygplan; hybridflygplan; Investeringskalkyl; nuvärde; regionalflyg; electric aircraft; hybrid aircraft; capital budget; net present value;

  Sammanfattning : Under de senaste Ã¥ren har flygets klimatpÃ¥verkan blivit alltmer uppmärksammad för att den, precis som annan klimatpÃ¥verkan, behöver minska. Samtidigt väntas flygresandet öka de kommande Ã¥ren och flyget är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt i världen. LÄS MER

 2. 2. Olika ekonomiska faktorers betydelse vid investering av solceller kopplat till fjäderfäproduktion : analys av ekonomiska faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Nils Carlsson; Viktor Närkeby; [2023]
  Nyckelord :Solceller; ekonomi; faktorer; fjäderfä;

  Sammanfattning : Med en ostabil och fluktuerande energimarknad som i sin tur generar en osäker elprismarknad med extrema prisökningar över hela landet gör att ett ökat intresse finns för att investera i solcellsanläggningar i Sverige, speciellt för företag med stort behov av el. Fjäderfäproducenter är en av de branscher som fått se stora elkostnadsökningar då de ofta har ett stort behov av el. LÄS MER

 3. 3. Lithium iron phosphate batteries for energy shifting

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Helena Glisén; [2023]
  Nyckelord :Lithium iron phosphate batteries; energy shifting; electricty storage; investment calculation; electrification; Litium-järnfosfatbatterier; kortvarig energilagring; ellagring; investeringskalkyl; elektrifiering;

  Sammanfattning : Elanvändningen i Sverige förväntas fördubblas till 2045 på grund av ökad elektrifiering av det svenska samhället. För att ställa om till ett elsystem som är beroende av mer förnyelsebara elproduktionsslag föreslår Svenska kraftnät (2021) att Sverige kommer att behöva öka sin flexibilitet i elnätet. LÄS MER

 4. 4. Automationspotential för slutbearbetning : Automatisering av manuella arbetsmoment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Daniel Svensson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att analysera flödet i slutbearbetningen av avgränsad motorkomponent, med målet att hitta områden där tiden för manuellt arbete potentiellt kan reduceras med hjälp av automatiseringsutrustning. Projektet följer uppsatta delmål där analys av arbetsmoment presenteras, och tre områden som utför manuellt arbete väljs ut. LÄS MER

 5. 5. Fältstudie av värmepumpens tillämpning för återvinning av restvärme från industrin i fjärde generationens fjärrvärmenät

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Erik Åsenryd; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Restvärme skapas i olika industriella processer och energin återvinns sällan. Detta beror till stor del på att investeringen i den teknik som omhändertar restvärmen samt infrastrukturen som är nödvändig för att sälja restvärmen kräver stora ekonomiska satsningar. LÄS MER