Sökning: "investeringskalkyler energi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden investeringskalkyler energi.

 1. 1. Solceller för lantbruksbyggnader : Projektering och kartläggning i nätområdet för PiteEnergi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Maria Vernersson; [2017]
  Nyckelord :Solceller; solcellsanläggningar; projektering; energi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete i Energiteknik, vilket har utförts i uppdrag av energibolaget PiteEnergi, ämnar undersöka vilken potential lantbruksbyggnader har i fråga om elproduktion genom solceller. Projektering av solcellsanläggningar för nio lantbruk har utförts i Piteå kommun, varav samtliga är kunder till PiteEnergi. LÄS MER

 2. 2. Ekonomin i att ersätta den fossila energin med förnybar energi hos en smågrisproducent : en studie om sol, flis och biogas

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl-Oskar Andersson; Bo Carlsson; [2015]
  Nyckelord :solceller; flis; biogas; ekonomi; grisproduktion; regelverk;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att i en fallstudie utreda lönsamheten för en smågrisproducent som vill ersätta sin fossiloljebaserade uppvärmning med flis, solceller resp. biogas. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av flerbostadshusen på Granbergshöjden : En studie om solenergi och energieffektivisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Emil Olsson; [2015]
  Nyckelord :energieffektivisering; solenergi; solfångare; solceller; tilläggsisolering; lamellhus; bollnäs; flerbostadshus; miljonprogrammet;

  Sammanfattning : Det svenska byggnadsbeståndet är i stort behov av att energieffektiviseras. Framförallt byggnader som är gjorda under det så kallade miljonprogrammet som innebar att en miljon bostäder skulle byggas under 1960-talet och början på 1970-talet. LÄS MER

 4. 4. Lönsam energieffektivisering : En beskrivning av energieffektiva åtgärder i flerbostadshus och dess lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Pernilla Karlsson; Hannah Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :Energyefficency; energy; real estate; economic; profitability; investment; Energieffektivisering; energi; befintliga flerbostadshus; lönsamhet; fastighetsförvalning; investeringskalkyler;

  Sammanfattning : Environmental impact and management of energy is a highly topical issue in today's society. Climate impact must be reduced. The Government has set a target to reduce energy consumption in buildings by 20 % by 2020 and 50 % by 2050 compared to the energy use in 1995. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsägares ekonomiska incitament till att investera i solceller - utifrån två tänkbara framtida scenarier

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Helena Larsson; [2014]
  Nyckelord :solceller; nettodebitering; skattelättnad;

  Sammanfattning : På grund av den globala uppvärmningen är det hög tid att försöka öka mängden förnybar energi och minska på användningen av de fossila bränslena. Enligt EU direktiven ska förnybar energi stå för 20 % av all använd energi år 2020 och kraven kommer enbart att höjas. LÄS MER