Sökning: "investeringskostnad"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet investeringskostnad.

 1. 1. Passivhuset Lönsamhet : En jämförelse mellan konventionellt byggda hus och passivhus ur ett ekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Fredrik Kjellberg; [2021]
  Nyckelord :Passivhus; Lönsamhet; FEBY;

  Sammanfattning : Ett passivhus är en byggnad som passivt värms upp av återvunnen värme som kommer från ventilationssystem, solen samt interna värmevinster. En kostnadsökning för att bygga passivhus uppstår på grund av den tjocka isoleringen och högre kvalitet på fönstren. LÄS MER

 2. 2. Ska HEMAB investera i en egen rötning av avloppsslam i Härnösand vid Kattastrand?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ebba Simensen; [2021]
  Nyckelord :Rötning; mesofil rötning; avloppsslam;

  Sammanfattning : Projektets syfte är att undersöka om HEMAB ska investera i rötning av Kattastrands avloppsslam, för att reducera mängd avloppsslam och samtidigt utvinna biogas. För att avgöra om rötning av Kattastrands avloppsslam är möjligt har en teknisk lösning för rötningen tagits fram. LÄS MER

 3. 3. Teknoekonomisk analys av fjärrvärmeledningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jesper Eriksson; [2021]
  Nyckelord :energiteknik; fjärrvärme; fjärrvärmeledningar; teknoekonomisk analys; teknoekonomisk;

  Sammanfattning : Fjärrvärmeledningar levereras i olika isoleringsserier, där ökat serienummer ger en tjockare isolering. För enkelrör, fjärrvärmeledning med ett medierör, finns det fyra olika serier, och för dubbelrör, fjärrvärmeledning med två medierör, finns tre olika serier. LÄS MER

 4. 4. Storskaligt logistiksystem för vätgastransport

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Clara Auland; [2021]
  Nyckelord :vätgas; power to X; energibärare;

  Sammanfattning : Energiomställningen är avgörande för att begränsa de globala koldioxidutsläppen. Det blir det allt viktigare att hitta sätt att ta tillvara på elöverskott och kunna lagra energi från förnybara energikällor som vind och sol. LÄS MER

 5. 5. Nulägesrapport i Sverige av grön vätgas som energilagring i byggnader

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mikael Jeansson; Marcus Öggesjö; [2021]
  Nyckelord :Grön vätgas; Energilagring; Självförsörjning; Förnybar energi;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att elproduktionen till år 2040 skall vara helt förnybar. Detta kan göras med att lagra grön vätgas, med grön innebär det att vätgasen är producerad från en förnybar energikälla. LÄS MER