Sökning: "investeringsmöte"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet investeringsmöte.

  1. 1. Investeringsmötet mellan analytiker och fondförvaltare : En kvalitativ studie om analytikernas medverkan och dess betydelse för investeringsunderlaget

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Tom Karlsson; Erik Kroon; [2019]
    Nyckelord :investment meeting; analysts; fund managers; investment base; face - to - face; investment philosophy; investment process; ensure; interweave; information; investeringsmöte; analytiker; fondförvaltare; investeringsunderlag; face - to - face; investeringsfilosofi; investeringsprocess; säkerställa; sammanväva; information;

    Sammanfattning : Investeringsmötet mellan analytiker och fondförvaltare har tidigare fått alldeles för lite ögon på sig. Att analytiker medverkar på investeringsmöten med fondförvaltare kan ses som paradoxalt eftersom det finns mängder av information att erhålla från andra håll. LÄS MER