Sökning: "investeringsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet investeringsstrategier.

 1. 1. Vad förklarar aktiers avkastning? : En empirisk studie av förklarande variabler för avkastningen på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Daniel Björck; Daniel Mittag-Leffler; [2022]
  Nyckelord :CAPM; OMX Stockholm; P E; beta; dividend yield; debt ratio; stock returns; CAPM; Stockholmsbörsen; OMX Stockholm; P E; beta; direktavkastning; skuldkvot; avkastning;

  Sammanfattning : Att kunna förklara och förutse aktiers avkastning är av stort intresse för aktörer inom finansbranschen. Kunskap inom ämnet kan leda till mer framgångsrika investeringsstrategier och en mer träffsäker analys av ett företags värde. I syfte att bättre kunna förklara aktiers avkastning har flera olika strategier utvecklats. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av aktieportföljer inom fastighetsmarknaden : Undersökning av finansiella nyckeltal och dess påverkan på fastighetsbolags avkastning på börsen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Christoffer Wide; Joseph Loberg Bateman; [2022]
  Nyckelord :Portfolio Analysis; Benchmark Index; Financial Ratio; Excess Return; Real Estate Companies; Portföljanalys; Jämförelseindex; Finansiella Nyckeltal; Överavkastning Fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur överavkastning på aktiebörsen kan uppnås, genom att applicera investeringsstrategier som utgår ifrån portföljanalys. Studien inriktar sig på fastighetsbolag där svenska, europeiska och amerikanska bolag ingår. LÄS MER

 3. 3. Värdebolag vs tillväxtbolag i en lågräntemiljö 2010-2019 : En jämförande studie mellan två investeringsstrategier genom beräkning av den riskjusterade avkastningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Claes Hardenbildt Nilsson; Samuel Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Ränta; P E-tal; P B-tal; Värde; Tillväxt; Riskjusterad avkastning; Portfölj teori; Effektiva marknads hypotesen; Faktormodeller.;

  Sammanfattning : Intresset för sparande och aktiemarknaden har ökat kraftigt på senare år. Det kan delvis förklaras av att aktiemarknaden har blivit betydligt mer lättillgänglig med den digitala utvecklingen vilket har skapat nya förutsättningar för privatsparare att ta del av aktiemarknaden. LÄS MER

 4. 4. Investeringsstrategier; CAN SLIM & Peter Lynch : Hur presterar investeringsstrategierna på amerikanska large-cap marknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :ibrahim El Ghazzi; Gustav Andersson; [2022]
  Nyckelord :Investeringsstrategier; CAN SLIM; Peter Lynch; S P 500; Effektiva Marknadshypotesen; Sharpe kvoten; Capital Asset Pricing Model; Riskjusterad avkastning;

  Sammanfattning : If more people are starting to invest, then the focus on the effective markethypothesis will increase. The hypothesis's basic idea is that stock pricesalready reflect all available information and outperforming the marketthrough investment strategies is not possible. LÄS MER

 5. 5. Värde- eller tillväxtsäsong? : En kvantitativ undersökning av kalenderanomalier på de nordiska aktiemarknaderna.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Svensson; Jacob Sandlund; [2021]
  Nyckelord :Calendar anomalies; Nordic countries; Value stocks; Growth stocks; Efficient market hypothesis; P BV; Kalenderanomalier; Norden; Värdeaktier; Tillväxtaktier; Effektiva marknadshypotesen; P BV; Beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan finanskrisen 2008 har den globala ekonomin präglats av sjunkande räntor och stigande börser. Detta har lett till att intresset för den nordiska aktiemarknaden har nått rekordhöga nivåer. LÄS MER