Sökning: "investigative text"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden investigative text.

 1. 1. Skådespelerskor och dansöser i det antika Rom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Emma Assarsson; [2020]
  Nyckelord :Actresses; dancers; mime; pantomime; ancient Rome; gender.;

  Sammanfattning : Today modern scholars only have few records left that discusses the plebeian women from the Roman society. One group that is known are females who appeared on the Roman stage as dancers and actresses. This paper serves to discuss those two groups. LÄS MER

 2. 2. satan är inte Satan : Ett undersökande textstudium om Satans framställning

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Camilla Matzon Mathisson; [2019]
  Nyckelord :Satan; Gamla testamentet; Teologi; Religion;

  Sammanfattning : Satan or satan? Hebrew word שטן (satan) has been interpreted both as either a resistance or an opponent, but also as a name, Satan.   This essay deals with the interpretation and meaning of various texts by שטן to see how the representation of the character Satan emerged. LÄS MER

 3. 3. Högläsning som pedagogiskt redskap : En studie om pedagogers arbete med högläsning på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Evelina Andreadis; [2019]
  Nyckelord :reading aloud; storybook-telling; pedagogue; primary school; högläsning; gemensam läsning; pedagog; lågstadiet;

  Sammanfattning : Reading aloud is something that is considered important for children's linguistic development, although I have experienced that reading is something that has rarely taken place in the teaching context I´ve found myself in. I therefore chose to study how the attitude to reading aloud looks among selected teachers at the lower secondary school. LÄS MER

 4. 4. Making ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) human-readable : Investigative and practical study to generalize decoding and manual validation of ASN.1 from the cellular network during run time

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emil Jilläng; [2018]
  Nyckelord :ASN1; Abstract Syntax Notation One; Human-readable; ANTLR; Telecommunication;

  Sammanfattning : ASN.1 is a powerful formal notation divided into two parts, a specification of the data and the data itself in binary form. Creating decoders for these files can often be tedious. The purpose of this degree work is to extend current tools at Arctic Group to make an application that decodes a range of different ASN. LÄS MER

 5. 5. När staten inte granskar : En kvalitativ studie om presentationen av texttyper i ämnesplaner och läroböcker för svenska i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jesper Lingemyr; Joakim Åberg; [2018]
  Nyckelord :Syllabus; textbook; curriculum theory; review; argumentative text; investigative text; academic text; text genre; Swedish upper secondary school; Läroplan; lärobok; läroplansteori; granskning; argumenterande text; utredande text; text av vetenskaplig karaktär; texttyp; svenska på gymnasiet;

  Sammanfattning : När lärare undervisar utgår de från en ämnesplan som innehåller information om de delar en kurs omfattar. Lärare tar ofta hjälp av olika läroböcker för att genomföra sin undervisning. Mellan åren 1938 och 1991 granskades läroböcker statligt innan de kom ut på marknaden. LÄS MER