Sökning: "investment leakage"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden investment leakage.

 1. 1. Is Investment Leakage for the Swedish FDI-flows Caused by the EU ETS? A study examining the connection between the EU Emission Trading System and Swedish foreign direct investment flows in the iron and steel sector

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Hedenbergh; Alma Hemberg; [2018-07-06]
  Nyckelord :EU ETS; carbon leakage; difference-in-differences; emission-intensive industries; Foreign Direct Investments FDI ; investment leakage; operational leakage; permits; Pollution Haven Effect; Porter Hypothesis; relocation; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : In the recent decades, the subject of a shift of emission from regions with stringent regulation to developing countries has arisen. At the same time, regulated countries such as Sweden has experienced less industrial growth. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering vid renovering av Lamellhus på Mariehemsvägen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ahmed Ghafel Abed; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige byggs det mer än någonsin och hustillverkningen går framåt. Samtidigt ökar medvetenheten kring byggnaders energianvändning och dess medföljande påverkan på klimat och hållbarhet. Därför höjer Boverket ständigt kraven på nyproducerade och renoverade byggnaders energiprestanda. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering och energibalansberäkningar samt förbättrings förslag på nyproducerade lägenheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Amjad Sheibani; [2017]
  Nyckelord :Energy Declaration; Energy Efficiency; Present Value Method; Payback Method and Solar Panels.; Energideklaration; energieffektivisering; nuvärdesmetoden; Pay back metoden och solpaneler;

  Sammanfattning : Syftet: Med arbetet är att utreda en fastighets klimatskal och energiförbrukning med hjälp av energibalansberäkningar. Målet: med rapporten är att upplysa hur fastighetens energiförbrukning kan beskrivas utifrån transmission och ventialtionsberäkningar. LÄS MER

 4. 4. Energy Analysis of the Drying Hood in Paper Machine 1 at Stora Enso, Nymölla Mill

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Emmy Lam; [2016]
  Nyckelord :drying hood; paper machine; energy saving; Energy survey; energy mapping; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266) i kraft från energimyndigheten. Lagen innebär att alla företag har en skyldighet att göra en energikartläggning för deras årliga energianvändning. Detta för att få ökad kunskap om vad energin används till i företaget. LÄS MER

 5. 5. Crowdfunding and Economic Growth : Potential Effects on Investment Efficiency

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johan Holmberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Crowdfunding is an alternative form of finance that have emerged with the widespread adoption of the internet. With the increasing utilization of crowdfunding, this thesis sets out to theoretically investigate whether crowdfunding could affect economic growth. LÄS MER