Sökning: "investments in real estate"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden investments in real estate.

 1. 1. Undersökning av energideklarationer : Uppfyller de sitt syfte att bidra till en effektiv energianvändning i byggnader?

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Sandberg; Gabriel Andersson Svorono; [2019]
  Nyckelord :energy declaration; energy use; energy expert; action proposals; EU-directive; energideklaration; energianvändning; energiexpert; åtgärdsförslag; EU-direktiv;

  Sammanfattning : År 2002 laginfördes ett EU-direktiv med syftet att skapa möjligheten för länder inom EU att kunna ha bättre kontroll på sin energianvändning. Utifrån detta direktiv infördes därefter en lag om energideklarationer. LÄS MER

 2. 2. Motivationsfaktorer till investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter : Hur inverkar olika motivationsfaktorer vid fastighetsbolags investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Lundgren; Tilda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :environmentally certified property; motivators; investment decisions; result; economical profitability; company image; incentive programs and economic contributions; Swedish property market; miljöcertifierad fastighet; motivationsfaktor; investeringsbeslut; resultat; ekonomisk lönsamhet; varumärkesprofil; incitamentsprogram och ekonomiska bidrag; svenska fastighetsmarknaden;

  Sammanfattning : The background of our thesis is the fact that properties and their related industry have a big negative impact on our environment. Since the real estate business is an important part of how the society is constructed, environmental solutions and sustainable real estate development can contribute to positive climate changes globally. LÄS MER

 3. 3. Leasing Risks and Commercial Real Estate : A Study on the Relationship Between Risk Premium and Leasing Risks

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Peter Bohman; Erik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Credit rating; Information transparency; asymmetric information; Moral hazard; Altman z-score; Risk premium; yields; Leasing risks; occupier; tenant risks; Kreditvärdighet; Informations transparens; asymmetrisk information; Moral hazard; Altman z-score; Risk premium; avkastningskrav; hyresgästrisk; hyresgäst; motpartsrisk;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis paper is to evaluate what the current market practice of real estatevaluation and investment decisions is when it comes to different leasing risks and the risk premium.With regard to some of the ongoing trends within real estate, it is believed that investor preferencesaffect the market practice and the underlying theories of valuation does not fully comply to the currentmarket practice. LÄS MER

 4. 4. A STUDY OF INVESTMENT AND FIRM VALUE : Evidence from public real estate companies in Europe

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Babak Bayat Babolghani; Sebastian Reuter; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigated the relationship between investments and value of the 100 public real estate companies in Europe for the period between 2008-2018. Percentage alteration in long-term investments by the firms represents the investments and percentage alteration in total market value is considered as indicator of value of the firms. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande faktorer och hinder i samband med investeringar i miljöcertifierade byggnader

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Throgen Simon; Albin Hallberg; [2019]
  Nyckelord :fastighetsekonomi; företagsekonomi; värdeteori; värdeskapande faktorer; miljöcertifierade byggnader; miljöcertifiering; gröna byggnader; byggnader; fastigheter; hinder; investering;

  Sammanfattning : Sedan början av 2000-talet har hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare i den svenska fastighetsbranschen och under den här perioden uppfördes de första miljöcertifierade byggnaderna. I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling om Agenda 2030 som är ett program för hållbar utveckling. LÄS MER