Sökning: "investor in"

Visar resultat 16 - 20 av 1048 uppsatser innehållade orden investor in.

 1. 16. Entreprenörens resa fram till pitch : En kvalitativ studie om att attrahera investerare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Josephine Bengtsson; Julia Lind; [2022]
  Nyckelord :Pitch; attract; investment; entrepreneur; young companies; preparatory work; Pitch; attrahera; investering; entreprenör; unga företag; förarbete;

  Sammanfattning : Unga företag utgör en stor del av alla företag i samhället och bidrar till utveckling inom många områden. För att unga företag ska kunna få förutsättningar att växa krävs det extern finansiering. Entreprenörer måste arbeta målmedvetet för att attrahera investerare till företaget. LÄS MER

 2. 17. Exploring the Impact of ESG on Firm Performance : Empirical Evidence for the European Real Estate Sector

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Sebastian Hult; Akrem Touati; [2022]
  Nyckelord :ESG; Sustainability reporting; Firm performance; European REITs; Shareholder theory; Stakeholder theory; Environmental; Social; Governance; ESG; Hållbarhetsrapportering; Bolagsprestation; Europeiska REITs; Aktieägarteorin; Intressentteorin; Miljöfaktor; Social faktor; Ägarstyrning;

  Sammanfattning : The increased interest in sustainability issues in recent years due to climate change has led to an increased interest among capital investors to invest more sustainably. In addition, there has been an increased interest among stakeholders, regulators and citizens to know more about the positive impact of sustainability reporting on business results. LÄS MER

 3. 18. The Rational Investor is a Bayesian

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jiajun Qu; [2022]
  Nyckelord :Portfolio optimization; Mean-variance optimization; Bayesian approach; Linear shrinkage; Black-Litterman; Robust optimization;

  Sammanfattning : The concept of portfolio optimization has been widely studied in the academy and implemented in the financial markets since its introduction by Markowitz 70 years ago. The problem of the mean-variance optimization framework caused by input uncertainty has been one of the foci in the previous research. LÄS MER

 4. 19. Ger högre risk verkligen en högre avkastning? : En kvantitativ studie om risk och avkastning på Frankfurtbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sebastian Andersson; Sharon Temesgen; [2022]
  Nyckelord :Risk; return; beta; volatility; correlation; regression; Risk; avkastning; beta; volatilitet; korrelation; regression;

  Sammanfattning : As an investor, the goal is to get as high return at as low risk as possible on an invested stock. Theories show a positive relationship between high risk and high return. However, there are studies that contradict this statement, which creates misleading investors. LÄS MER

 5. 20. Flirting with the Investor? A Study on the Effects of Female CEOs' Signaling Value on IPO Underpricing

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sofia Rosenblad; Beatrice Sylvan; [2022]
  Nyckelord :IPO Underpricing; Initial Public Offerings; Female CEO; Signaling; Information Asymmetry;

  Sammanfattning : This study investigates the potential signaling value a female CEO emits and its effect on IPO underpricing. By using a multiple variable regression model, 249 IPOs in Sweden from 2005 to the beginning of 2022 were analyzed. The results show a slight, but statistically insignificant, increase in underpricing when the firm had a female CEO. LÄS MER