Sökning: "investor in"

Visar resultat 6 - 10 av 1015 uppsatser innehållade orden investor in.

 1. 6. Sustainable Investments and Stock Returns: A Study of the COVID-19 Pandemic

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Erika Höglund; Jennifer Suffield; [2022]
  Nyckelord :ESG; Sustainability; COVID-19; Stock market crash; Investor preferences;

  Sammanfattning : Using cross-sectional regressions, we study the relationship between sustainability scores and stock returns during the COVID-19 pandemic. We find that EU firms that entered the COVID-19 stock market crash with a higher ESG score achieved higher stock returns during the stock market crash. LÄS MER

 2. 7. EN TWEET BORT FRÅN MINSKAD INFORMATIONSASYMMETRI? : En kvantitativ studie om Twitter och dess finansiella påverkan på svenska SME:s

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johannes Johansson; Oscar Sundberg; [2022]
  Nyckelord :Informationsasymmetri; Likviditet; Bid-ask spread; Amivest likvidtesratio; Twitter; Effektiva marknadshypotesen; Investor recognition hypotheses;

  Sammanfattning : Företags finansiella offentliggöranden når ofta endast ett begränsat antal investerare, vilket resulterar i ökad informationsasymmetri och som ett resultat lägre aktielikviditet. Detta är särskilt framträdande för företag som är mindre till storleken, eftersom dessa företag tenderar att få mindre täckning av traditionella kanaler såsom pressnyheter och analytiker. LÄS MER

 3. 8. Investing in Bitcoin and Ethereum during stock market turmoil - a Swedish Perspective. : A study on the hedging, safe-haven, and diversification characteristics of Bitcoin, Ethereum and Gold against the OMX30 during the COVID-19 crisis and Russian invasion of Ukraine.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Erik Larsson; Lukas Johansson; [2022]
  Nyckelord :DCC-GARCH; Bitcoin; Ethereum; Gold; Safe-Haven; Hedging; Diversification; COVID-19; Russia; Ukraine;

  Sammanfattning : The world has faced tumultuous times in recent years with the COVID-19 pandemic as well as the Russian invasion of Ukraine causing the stock market to be unusually volatile. During such times investors tend to flee to alternative investment opportunities that are uncorrelated or negatively correlated with the stock market, called safe-haven assets. LÄS MER

 4. 9. Frog in the Factor Pan: Continuous information in factor momentum

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Darius Saftoiu; Jinyoung Lee; [2022]
  Nyckelord :Momentum; Factor momentum; Frog-in-the-pan hypothesis; Limited attention; Continuous information;

  Sammanfattning : Since stock momentum stems from momentum within common risk factors, as shown through recent studies, we test whether Da et al. (2014)'s frog-in-the-pan hypothesis of limited attention is able to explain the persistence of the momentum within factor risk premia. LÄS MER

 5. 10. Cryptocurrencies and Swedish Stocks Performance During the Covid-19 Shock : Which market suffered more from the Covid-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Petter Helsén; Lukas Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper explores whether cryptocurrencies outperformed the Swedish stock market during the Covid-19 pandemic. In the analysis, we used four cryptocurrencies in the form of Bitcoin, Ethereum, Cardano and Binance Coin, and the OMXS30 stock index. LÄS MER