Sökning: "involuntary celibacy"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden involuntary celibacy.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. Incels – ett hot för samhället och för individen? : En kvalitativ intervjustudie om insatser för män som lever i ofrivilligt celibat

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Elin Carrington; Sara Mörk; [2020]
  Nyckelord :incels; involuntary celibacy; social problems; masculinity; shame; mental illness; incels; ofrivilligt celibat; sociala problem; maskulinitet; skam; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa professionellas syn på det sociala fenomenet incels. Vi ville få fram om incels är ett socialt problem och hur samhället i så fall bör agera. LÄS MER

 3. 3. "Världens nitlott att födas som kille tycker jag" : En netnografisk studie om fenomenet incels

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lisa Fornander; Maria Osswald; [2020]
  Nyckelord :incels; masculinities; gender; sexuality; conceptions; norms; discourse; being subjected; digital communities;

  Sammanfattning : The word Incel, which stands for “involuntary celibacy”, is characterized and mostly used by young, white heterosexual men. The phenomenon of incels has increased in size and become big over the past years and has now spread in Sweden. LÄS MER

 4. 4. "De ser oss som monster" : En studie om att leva i ett ofrivilligt celibat

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Kreuger; Alexsander Mesfin; [2019]
  Nyckelord :Incel; Alienation; Maskulinitet; Social konstruktion; diskurs;

  Sammanfattning : Incel är en förkortning av det engelska involuntary celibacy, eller på svenska de individer som befinner sig i ett ofrivilligt celibat. De individer som identifierar sig som incel har som en grupp fått mycket uppmärksamhet på grund av dess misogyna tankar och våldsamma agerande. I denna studie granskar vi hemsidan incels. LÄS MER