Sökning: "involuntary childlessness"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden involuntary childlessness.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet : en litteraturöversikt

  M1-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Illyrianhill Endrit; Vogel Johanna; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Involuntary childlessness; Infertility; Women; Qualitative method; Upplevelser; ofrivillig barnlöshet; infertilitet; kvinnor; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet drabbar omkring 15% av kvinnorna som försöker skaffa barn, i Sverige. Ungefär en tredjedel av de 15% är helt infertila. Utredningar visar att problemet i cirka var tredje fall ligger hos kvinnan, i var tredje fall hos mannen. LÄS MER

 2. 2. Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Katarina Erlandsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; qualitative; infertility; involuntary childlessness; Infertilitet; kvalitativ; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. LÄS MER

 3. 3. Infertila kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecka Kristensen; Josefine Sandén Arfwidsson; [2020]
  Nyckelord :Infertilitet; kvinnor; lidande; mening och sammanhang; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen drabbas cirka 34 miljoner kvinnor av infertilitet. När en kvinna inte har blivit gravid efter ett års uppehåll med preventivmedel påbörjas en infertilitetsutredning. Utifrån den avgörs vilken behandling som är möjlig för att öka chanserna att bli gravid. LÄS MER

 4. 4. Views on embryo donation for reproductive purposes among couples with experience of cryopreserved embryos : A literature review

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nadine Anttila Zoubaidi; [2020]
  Nyckelord :Reproductive health; involuntary childlessness; embryo donation; attitudes; Reproduktiv hälsa; ofrivillig barnlöshet; embryodonation; attityder;

  Sammanfattning : Background: Involuntary childlessness and infertility affect a large group of people and WHO calls it a global public health issue. Donated gametes can be used when a pregnancy is not achieved. LÄS MER

 5. 5. Att längta efter det liv som aldrig började : Kvinnors upplevelser av upprepade missfall En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Suzanna Sundström; Ida Larsson; [2019]
  Nyckelord :Emotions; experience; habitual abortions; infertility; involuntary childlessness; pregnancy loss; recurrent miscarriage; Graviditetsförlust; habituella missfall; infertilitet; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelser; upprepade missfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige definieras begreppet upprepade missfall som att en kvinna har fått tre eller flera missfall i följd och det uppskattas drabba ca en procent av världens alla par i fertil ålder. Då detta är en liten grupp kvinnor kan det vara svårt för den drabbade kvinnan att veta var hon kan vända sig med sina funderingar och vad hon har rätt till för vidare hjälp. LÄS MER