Sökning: "io -teori"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden io -teori.

 1. 1. G#, a graphical approach to functional programming

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Karl Wall; [2019]
  Nyckelord :VPL visual programming language graphical modelling F# G# Scratch Luna NoFlo;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to present a solution for how a graphical programming language with a functional mindset can be constructed with the help of inspiration from functional programming. An artefact was created by using design science as a research methodology and has in several iterations gone through development and testing to reassure the outcome works as intended. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad IO-adressering : Ett konfigureringssystem som hanterar maskinunik hårdvaruadressering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Adam Hult; [2018]
  Nyckelord :Automation; Hårdvaruadressering; PLC; Python;

  Sammanfattning : Genom Norden Machinerys förmåga att innovera och skapa har de bland annat lyckats producera maskiner med otroliga kapaciteter. Med det och den höga verkningsgraden maskinerna verkar på har gjort att företaget idag är världsledande inom tubfyllningsindustrin. LÄS MER

 3. 3. Analysis of the ion Composition in the Io Plasma Torus From Observations by the New Horizons Mission

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Cederlund; Carmen Dahlin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The object of this project is to analyse data from the plasma torus around Jupiter. The material in the plasma supplied by Jupiter’s moon Io is composed mostly of the elements oxygen and sulphur at different ionisation states and the torus has a changing environment. LÄS MER

 4. 4. Assessing the Environmental Impact of Process Automation in German Manufacturing GVCs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Hieke Bruinsma; [2018]
  Nyckelord :automation; environmental degradation; energy intensity; global value chains; IO-analysis; Business and Economics;

  Sammanfattning : Both automation and climate change are important topics on today’s policy agenda. Automation is often argued to have environmental benefits in terms of energy efficiency, however, no attempt has yet been made to empirically address the relation between automation and energy consumption. LÄS MER

 5. 5. Decentraliserad datalagring baserad på blockkedjan : En studie som jämför Storj.io och Microsoft Azure Blob Storage

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Konstantin Ay; Joshua George; [2018]
  Nyckelord :Cloud Storage; decentralized; centralized; blockchain; Storj.io; Microsoft Azure; Blob Storage; Molnplattform; decentraliserad; centraliserad; blockkedjan; Storj.io; Microsoft Azure; Blob Storage;

  Sammanfattning : The majority of cloud storage platforms rely on a centralized structure, with the most popular being Microsoft Azure. Centralization causes consumers to rely on the provider to maintain accessibility and security of data. However, platforms such as Storj.io are based on a decentralized structure. LÄS MER