Sökning: "io -teori"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden io -teori.

 1. 1. Automatiserad IO-adressering : Ett konfigureringssystem som hanterar maskinunik hårdvaruadressering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Adam Hult; [2018]
  Nyckelord :Automation; Hårdvaruadressering; PLC; Python;

  Sammanfattning : Genom Norden Machinerys förmåga att innovera och skapa har de bland annat lyckats producera maskiner med otroliga kapaciteter. Med det och den höga verkningsgraden maskinerna verkar på har gjort att företaget idag är världsledande inom tubfyllningsindustrin. LÄS MER

 2. 2. Analysis of the ion Composition in the Io Plasma Torus From Observations by the New Horizons Mission

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Cederlund; Carmen Dahlin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The object of this project is to analyse data from the plasma torus around Jupiter. The material in the plasma supplied by Jupiter’s moon Io is composed mostly of the elements oxygen and sulphur at different ionisation states and the torus has a changing environment. LÄS MER

 3. 3. Assessing the Environmental Impact of Process Automation in German Manufacturing GVCs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Hieke Bruinsma; [2018]
  Nyckelord :automation; environmental degradation; energy intensity; global value chains; IO-analysis; Business and Economics;

  Sammanfattning : Both automation and climate change are important topics on today’s policy agenda. Automation is often argued to have environmental benefits in terms of energy efficiency, however, no attempt has yet been made to empirically address the relation between automation and energy consumption. LÄS MER

 4. 4. Decentraliserad datalagring baserad på blockkedjan : En studie som jämför Storj.io och Microsoft Azure Blob Storage

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Konstantin Ay; Joshua George; [2018]
  Nyckelord :Cloud Storage; decentralized; centralized; blockchain; Storj.io; Microsoft Azure; Blob Storage; Molnplattform; decentraliserad; centraliserad; blockkedjan; Storj.io; Microsoft Azure; Blob Storage;

  Sammanfattning : The majority of cloud storage platforms rely on a centralized structure, with the most popular being Microsoft Azure. Centralization causes consumers to rely on the provider to maintain accessibility and security of data. However, platforms such as Storj.io are based on a decentralized structure. LÄS MER

 5. 5. Hardness of showing hardness of the minimum circuit size problem

  Master-uppsats, KTH/Teoretisk datalogi, TCS

  Författare :Emanuel Gedin; [2018]
  Nyckelord :computer science; theoretical computer science; complexity theory; minimum circuit size problem;

  Sammanfattning : The problem of finding the smallest size of a circuit that computes a given boolean function, usually referred to as the minimum circuit size problem (MCSP), has been studied for many years but it is still unknown whether or not the problem is NP-hard. With this in mind we study properties of potential reductions to this problem. LÄS MER