Sökning: "ip-nät"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ip-nät.

 1. 1. Beräkningsmodell för livscykelkostnader av utrustning inom informations och kommunikationsteknik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jonathan Grenthe; Tobias Berg; [2022]
  Nyckelord :Livscykelkostnad; Livscykelanalys; Trafikverket; Informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Trafikverkets IP-nät består idag av 26345 nätverkskomponenter och växer allt mer på grund av samhällets tekniska framsteg. Det är därför viktigt att överväga kostnaderna för tillväxten årligen för att sätta rätt budgetar. LÄS MER

 2. 2. Multi-Protocol Label Switching Traffic Engineering with QoS

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Azhar Ali Mian; Sardar Usman Khalid; [2010]
  Nyckelord :IP; MPLS; TE and QoS;

  Sammanfattning : The world has emerged as a global village. Internet has brought an amazing change in the era of modern communications. Demand for multimedia applications and an ever increasing amount of VoIP traffic have increased data rate and bandwidth requirements. It has become a big chal-lenge to provide best quality applications. LÄS MER

 3. 3. Distribution Av Pejlbäringar Över IP-nät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Iskender Rani; [2004]
  Nyckelord :Electronics; Datorkommunkation TCP IP ; Kommunikation mellan HW och SW; Nätverksprogrammering.; Elektronik;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is primarily to conform and encode a digital signal to be controlled by software. The idea is to transport today’s tracesignal through the IP-network instead of cable-net. In this report I will suggest a possible solution to get a fully passed result with no peculiar time delay. LÄS MER

 4. 4. MPEG-4-Compatible Set-Top Box for IP-networks Based on Open Standards : A Systems Study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Magnus Andrén; [2003]
  Nyckelord :Technology; settop-box; MPEG-4; IP; RTP; RTSP; video streaming; video-on-demand; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the possibilities of creating a MPEG-4-compatible set-top box for IP-networks based on open standards. Existing alternatives for transporting MPEG-4 over IP are evaluated and ISMA is found to be an important actor within the area. LÄS MER