Sökning: "ipo underprissättning"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden ipo underprissättning.

 1. 1. Underprissättning vid börsintroduktion - En kvantitativ analys av underprissättning i olika branscher & segment från år 2008 till och med 2018.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emanuel Sanne; Jesper Pagerup; [2019-06-20]
  Nyckelord :Underpricing; IPO; Winner s curse; Nasdaq; OMX; Segment; Stockholm Stock Exchange;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: An initial public offering is when a private limited companychooses to publish their shares publicly. When this happens, research and history shows that the sharerises in price during the first trading day, called underpricing. This leads to the conclusion that the initialsubscription price has been too low. LÄS MER

 2. 2. The Information Content of Prices : A study on differences between integer and non-integer initial public offerings

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Brinkfält; Johan Kull Tinnerholm; [2019]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Integer Pricing; Negotiation Hypothesis; Information Content of Prices; Underpricing; Initial Return; Decimalization; börsnotering; heltalsprissättning; prisers informationsinnehåll; underprissättning; initial avkastning; decimalisering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze differences between IPOs with integer (e.g. $20,00) and non-integer (e.g. LÄS MER

 3. 3. Underprissättning av IPOs : En kvantitativ jämförelse mellan svenska börslistor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredric Söderberg; Fredrik Svensson; [2019]
  Nyckelord :Initial Public Offering; IPO; underpricing; information asymmetry; market capitalization; Multilateral Trading Facility; Börsintroduktion; IPO; underprissättning; informationsasymmetri; marknadsvärde; alternativa handelsplattformar;

  Sammanfattning : Att göra en rättvis prissättning av aktier vid en börsintroduktion kan vara svårt och det är i företagens, emissionsinstitutens och investerarnas intresse att detta sker. Rådande informationsasymmetri leder ofta till att aktier underprissätts för att locka investerare att delta vid en börsintroduktion. LÄS MER

 4. 4. Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Måns Ekblad; Fredrik Lindblad; Louise Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Börsnotering; Storbritannien; Underprissättning; Förstadagsavkastning; Private equity; Långsiktig prestation; BHAR.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för? Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH89 Författare: Louise Sjödin, Fredrik Lindblad och Måns Ekblad. Handledare: Amanda Sonnerfeldt och Reda Moursli. LÄS MER

 5. 5. När börsintroduceras guldäggen? -En kvantitativ studie över svenska börsnoteringar under en bullmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Meier; Tobias Thorén; [2018-06-25]
  Nyckelord :Börsnotering; konjunktur; abnormal avkastning; OMXS 30;

  Sammanfattning : Syfte/forskningsbidrag: Utforska sambandet mellan datum för börsnotering och bolagenskursutveckling.Teoretiskt perspektiv: Underprissättning, Effektiva marknadshypotesen, Window ofOpportunities Hypothesis, Signaleringsteori, Market for lemons,div. teorier kring ekonomisk cyklikalitet. LÄS MER