Sökning: "irekvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet irekvist.

 1. 1. Att skapa sin barndom i flyktingskap - En studie om hur emotioner hos ensamkommande barn i Jordanien påverkar konstruktionen av deras barndom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Irekvist; [2019-10-08]
  Nyckelord :barndom; vardagsliv; ensamkommande barn; emotioner känslor;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att fylla en kunskapslucka kring hur emotioner hos ensamkommande barnpåverkar konstruktionen av dessa barns barndom. Studiens undersökningsgrupp bestod av nioensamkommande, nätverksplacerade barn i Amman, Jordanien. LÄS MER

 2. 2. ”These guys they made me through it” – en kvalitativ studie om livskraften hos ungdomar i Kiberas slum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Irekvist; [2012-07-02]
  Nyckelord :Slum; Kibera; livskraft; motivation; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att påvisa den livskraft som unga människor i Kiberas slum har. Vidare var syftet att visa på vad ungdomarna hoppas att denna livskraft ska leda fram dem till. Studien ville även lyfta fram vad det har funnits för milstolpar och hinder på vägen dit de är idag samt vilken typ av kompetens de besitter. LÄS MER