Sökning: "iron ore pellets"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden iron ore pellets.

 1. 1. Preliminary experimental study on the affect of water of the hydrogen reduced hematite pellet

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Henrik Welander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global warming is one of the most important challenges that we are facing today. Since carbon dioxide (CO2) is by far our most common green house gas pollutant,  most large corporations need to reconsider how their production is performed to keep the global warming below 2 ◦C. LÄS MER

 2. 2. Semantic Segmentation of Iron Ore Pellets in the Cloud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hampus Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Data annotation; Semantic segmentation; Docker; AWS; SageMaker; Ilastik; PyTorch; Unet ;

  Sammanfattning : This master's thesis evaluates data annotation, semantic segmentation and Docker for use in AWS. The data provided has to be annotated and is to be used as a dataset for the creation of a neural network. Different neural network models are then to be compared based on performance. LÄS MER

 3. 3. Kapacitetsökning av roterande vakuumtrumfilter genom rekonstruktion baserad på faktorförsök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jesper Keskitalo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Kiruna Kulsinterverk 4 (KK4) på LKAB i Kiruna tillverkas kulor av järnmalm, s.k. järnmalmspellets, av malmkoncentrat från ett anrikningsverk. På KK4 sker avvattning av järnmalmskoncentrat (slurry) med 10 st. LÄS MER

 4. 4. Semantic Segmentation of Iron Pellets as a Cloud Service

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rosenvall Christopher; [2020]
  Nyckelord :AWS; Amazon Web Services; Iron Pellets; Iron Ore; Iron Ore Pellets; Cloud; Cloud Service; Semantic Segmentation; Machine Learning; SageMaker; Neural Networks; FCN; PSP; DeepLab;

  Sammanfattning : This master’s thesis evaluates automatic data annotation and machine learning predictions of iron ore pellets using tools provided by Amazon Web Services (AWS) in the cloud. The main tool in focus is Amazon SageMaker which is capable of automatic data annotation as well as building, training and deploying machine learning models quickly. LÄS MER

 5. 5. Experimental study of the temperature profile in an iron ore pellet during reduction using hydrogen gas

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Julia Brännberg Fogelström; [2020]
  Nyckelord :Iron ore; Iron oxide; Hematite pellet; Hydrogen reduction; Reduction; Intraparticle temperature; Temperature effect; Temperature profile; Järnmalm; Järnoxid; Hematitpellet; Vätgasreduktion; Reduktion; Invändig temperatur; Temperatureffekt; Temperaturprofil;

  Sammanfattning : We are facing an important challenge, to reduce the greenhouse gas emissions to make sure that we limit global warming to 2 °C, preferably 1.5 °C. Drastic changes and developing new methods may be our only chance to keep global warming under 1.5 °C. LÄS MER