Sökning: "iron supplements"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden iron supplements.

 1. 1. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 2. 2. Determinants of Compliance to Iron Supplementation During Pregnancy in Rural Bangladesh : Secondary Data Analysis of the MINIMat Trial

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Janice Messick; [2015]
  Nyckelord :compliance; iron supplementation; pregnancy; Bangladesh;

  Sammanfattning : Background:Although efforts to reduce iron deficiency during pregnancy have been made, programmes often struggle with their participants’ compliance and effectiveness is low. Nevertheless, there is only little information about determinants of compliance. LÄS MER

 3. 3. Livsmedelsval vid vegankost : Intagsfrekvenser av livsmedel och kosttillskott

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lisa Bergqvist; [2013]
  Nyckelord :vegankost; livsmedelsval; intagsfrekvens; vitaminer; mineraler; algolja;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid vegankost är det viktigt att vara uppmärksam på att man får i sig alla näringsämnen som kroppen behöver. Extra uppmärksam behöver man vara på till exempel vitamin B12, vitamin D, omega-3-fettsyror, järn, kalcium, jod och selen. Få studier belyser livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel vid vegankost. LÄS MER

 4. 4. Konsumtion av livsmedel rika på järn och folsyra samt attityd till de näringsämnena & en hälsosam kost under graviditeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Emmy Sikström; [2011]
  Nyckelord :Pregnancy; attitudes; iron; folic acid; supplements; diet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Folsyra och järn är två viktiga ämnen som under graviditeten har olika betydelser dels för mamman och dels för fostret. Brister på dessa ämnen kan således leda till skador av olika slag och därför rekommenderas ofta kosttillskott till gravida kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Færøske kvinders kostvaner i tredje trimester

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Anna Sofía Veyhe; [2006]
  Nyckelord :Dietary Survey; 24 h Recall; Dairy; Food Frequency Questionnaire; Pregnancy; Cross Sectional Survey; Recommendations.; kostundersøgelse; 24 h recall; selvregistreri ng; food frequency questionnaire; gravide; tværsnitsundersøgelse; rekommandationer;

  Sammanfattning : Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, hvorvidt gravide kvinder på Færøerne fik en kost, som er i overensstemmelse med rekommandationer der foreligger gravide. 148 kvinder deltog i undersøgelsen, hvor der blev gennemført tre 24 h recall og seks selvregistreringer, samt et food frequency qeistionnaire omhandlende de sidste 12 måneder. LÄS MER