Sökning: "iron supplements"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade orden iron supplements.

  1. 6. Blutsafts inverkan på blodets hemoglobinvärde

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Biologi; Högskolan Dalarna/Biologi

    Författare :Olivia Wangmo; Maria Bergström; [2005]
    Nyckelord :Blutsaft; hemoglobin; anemi; kosttillskott;

    Sammanfattning : The aim of the study was to test whether or not menstruating women’s levels of haemoglobin changed after three weeks consumption of Blutsaft. Previous studies on nutrition supplements including iron have shown increased haemoglobin levels. On Blutsaft, however, there are no studies carried out and published. LÄS MER