Sökning: "iron wood"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden iron wood.

 1. 1. Rosta sönder eller torka ut Praktisk konservering och bevarande av komposita föremål av järn och trä - en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Lagerberg; [2019-10-01]
  Nyckelord :Composites; iron wood; archaeological conservation; waterlogged;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:19.... LÄS MER

 2. 2. Sjöofficershatt och dess hattask En föremålsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alex Bernérus; [2019-06-19]
  Nyckelord :hat; costume accessory; textile; wood; uniform;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:21.... LÄS MER

 3. 3. Morfologiska studier av arkeologiskt trä under järnurlakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Felicia Bengtsson; [2019-06-19]
  Nyckelord :Archaeological wood; extraction; chelating agent; ight microscope; Svärdet;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorsprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:18.... LÄS MER

 4. 4. Making wood durable. A sustainable approachwith linseed oil

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Helena Olsson; [2019]
  Nyckelord :Linseed oil; Wood preservation; Nuclear Magnetic Resonance NMR ; Diffusion Ordered Spectroscopy DOSY ; Time-resolved oxidation study; Linolja; Bevarande träbehandling; Nuclear Magnetic Resonance NMR ; Diffusion Ordered Spectroscopy DOSY ; Oxidationstidsstudie;

  Sammanfattning : Linseed oil has been and is used for vast number of applications, such as in food and paint industry, and wood preservation. It is a good environmental choice, as it originates from renewable sources. Linseed oil is mainly a mixture of triglyceride of fatty acids, both saturated and mono- or polyunsaturated, which allows the oil to oxidize. LÄS MER

 5. 5. Havsviksskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Tania Tovatt; [2018]
  Nyckelord :School architecture; architecture; Stockholm; Pedagogy; Children; Building; Henriksdal; Skolabyggnad; arkitektur; pedagogik;

  Sammanfattning : Havsviksskolan tar hänsyn till omgivningen i dess placering på henriksdalstomten då den följer den befintliga statsformen och tar vid Henriksdalsalléns riktning snarare än den intilliggande motorvägen. Det höga tornet innehåller klassrum från årskurs 3 – 6 som jag har valt att placera ovanpå varandra för att kunna nyttja skolgården på bästa sätt. LÄS MER