Sökning: "iron"

Visar resultat 1 - 5 av 939 uppsatser innehållade ordet iron.

 1. 1. Rosta sönder eller torka ut Praktisk konservering och bevarande av komposita föremål av järn och trä - en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Lagerberg; [2019-10-01]
  Nyckelord :Composites; iron wood; archaeological conservation; waterlogged;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:19.... LÄS MER

 2. 2. Sjöofficershatt och dess hattask En föremålsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alex Bernérus; [2019-06-19]
  Nyckelord :hat; costume accessory; textile; wood; uniform;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:21.... LÄS MER

 3. 3. Morfologiska studier av arkeologiskt trä under järnurlakning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Felicia Bengtsson; [2019-06-19]
  Nyckelord :Archaeological wood; extraction; chelating agent; ight microscope; Svärdet;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorsprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:18.... LÄS MER

 4. 4. Kontinuitet eller förändring och avbrott?

  Master-uppsats,

  Författare :Linnéa Hernqvist; [2019-02-11]
  Nyckelord :Iron Age; Migration Period; Vendel Period; Settlement sites; C-14 database; 536-537 AD event; The Justinian plague; Microarchaeology; Site biography;

  Sammanfattning : For almost a century, archaeological research has been trying to understand the archaeological and environmental sources and analyses pointing towards an overall decline in e.g. settlements and agriculture in the Migration- and Vendel period in different areas of Scandinavia. LÄS MER

 5. 5. Fragment av forntida Helgö : En osteoarkeologisk och tafonomisk studie med fokus på djur, rum, praktik och handling utifrån animalt benmaterial från Husgrupp 4 på Helgö

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Sabina Wahlstedt; [2019]
  Nyckelord :Helgö; Iron Age husbandry; animal human relations; taphonomy; spatial analysis; social zooarchaeology; Helgö; järnålder; djurhållning; relationer djur människa; tafonomi; rumslig analys; social zooarkeologi;

  Sammanfattning : Zooarchaeological material from prehistoric settlements usually make up a large amount of the archaeological record. Despite this, research on the material is seldom utilized to its full potential. This is very much the case for the famous iron age settlement at Helgö. LÄS MER