Sökning: "ironi"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet ironi.

 1. 1. Hållbara budskap - En studie om hur hållbarhet kommuniceras

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amelia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Hållbarhet; ICA; klassisk aristotelisk retorik; reklamfilm; visuell retorik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att få en ökad förståelse för hur ICA kommunicerar sitt hållbarhetsarbete, detta då ICA enligt SBIs undersökning uppfattades som en av de mest hållbara dagligvarubutikerna i Sverige 2020 (Sustainable brand index 2020b). För att utläsa hur hållbara budskap kommuniceras i tre reklamfilmer studeras de med hjälp av metoder hämtade från såväl den klassiska retoriken som den visuella retoriken. LÄS MER

 2. 2. Ironins vara eller inte vara i skolan : En observationsstudie om ironi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Gunilla Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Irony; sarcasm; classroom; violation; understanding; Ironi; sarkasm; klassrum; kränkning; förståelse;

  Sammanfattning : I denna studentuppsats har jag valt att lägga fokus på ironi och dess förekomst i de lägre åldrarnas klassrum. Syfte med studien är att undersöka om det förekommer ironi i dagens Fk–3 klassrum och i vilka former det i sådana fall är. LÄS MER

 3. 3. Samhällets svarta reflektion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Hjalmar Janson; [2019]
  Nyckelord :samhällskritik; television; Black Mirror; Twilight Zone; ironi; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Feministiska budskap hos Jane Austen : En studie av samhällskritik i Northanger Abbey och dess relevans som undervisningsmaterial i kursen svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Rebecka Backman; [2019]
  Nyckelord :Jane Austen; Northanger Abbey; Gender theory; Gothic genre; Social criticism; Jane Austen; Northanger Abbey; Genusteori; Gotisk genre; Samhällskritik;

  Sammanfattning : Jane Austen har blivit en av den engelskspråkiga litteraturens klassiska författare med sina romaner som handlar om unga kvinnor under det sena sjuttonhundratalet och det tidiga artonhundratalet. En av hennes första romaner, Northanger Abbey (1818) är ett av hennes mest humoristiska och ironiska verk. LÄS MER

 5. 5. ”Skandinaviens mest bisarra kriminaldrama”: En kritisk diskursanalys av hur mordet på Kim Wall konstrueras i svenska podcasts.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jessica Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Kim Wall; Peter Madsen; critical discourse analysis; podcast; gender constructions; media logic; sensationalism; Kim Wall; Peter Madsen; kritisk diskursanalys; podcast; genuskonstruktioner; medielogik; sensationalism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie granskar hur mordet på Kim Wall konstrueras i svenska podcasts. Mediebevakningen av fallet har kritiserats för att vara spekulativ och oetisk och det är inte bara relevant, utan av största vikt att utreda huruvida den nya medieformen podcast följer i gammelmedias fotspår. LÄS MER