Sökning: "ironisk"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet ironisk.

 1. 1. Att dö är att resa en smula : Dödstematik och förgängelsemetaforik i Stig Dagermans Dagsedlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rasmus Lind; [2021]
  Nyckelord :Stig Dagerman; dödstematik; förgängelsemetaforik; lyrik; dagsvers;

  Sammanfattning : Denna uppsats riktar ljuset mot en tämligen outforskad del av Stig Dagermans diktning, nämligen hans dagsverser. Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka dödstematiken och förgängelsemetaforiken i ett urval av dagsverserna som återfinns i den postumt utgivna volymen Dagsedlar. LÄS MER

 2. 2. När blir den digitala leken allvar? : En kvalitativ studie om innehåll och användarinteraktion på applikationen TikTok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Eriksson; Andrea Blixt; [2020]
  Nyckelord :TikTok; Trend; Mikrovideo; Applikation; Användare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad fem identifierade trender på applikationen TikTok förmedlar samt vilken respons som trenderna bemöts med. Vidare syftar studien till att förstå och förklara det gemensamma flödet på TikTok. LÄS MER

 3. 3. Suppression av Ljud - En experimentell studie som undersöker effekten av att tänka bort ljud

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Eric Persson; Magnus Bernhardsson; [2020]
  Nyckelord :Unwanted sound; suppression; Ironic Process Theory; tone-in-noise task; perception; Oönskat ljud; suppression; Ironic Process Theory; tone-in-noise task; perception;

  Sammanfattning : Många människor har påträngande tankar och uppfattar dessa som jobbiga. En vanligt förekommande copingstrategi är att tränga bort dessa upplevelser. Detta kallas suppression eller bortträngning och har kopplingar till psykiatriska besvär. LÄS MER

 4. 4. Att lyfta barns perspektiv och motverka kränkningar : ett arbetsmaterial som stöd för förbättrad kommunikation och ökat samarbete i arbetslagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Rudenmo; Tina Wernersson; [2019]
  Nyckelord :arbetsmaterial; barns perspektiv; förskola; kollegialt lärande; kommunikation; kränkande behandling; personlig utveckling;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där barnen ses som kompetenta medmänniskor som har egna rättigheter. Att barnen ska få inflytande och vara delaktiga i sin egen vardag är någonting som uttrycks i förskolans styrdokument. LÄS MER

 5. 5. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER